plik doc

Kształtowanie zdolności motorycznych na lekcji WF

Kształtowanie zdolności motorycznych na lekcji WF
Wykład 1 (sem. III) Kształtowanie zdolności motorycznych na lekcji WF Siła ? I zadanie motoryczne ? wszechstronne pobudzenie siłowe Ćwiczenia z pokonywaniem ciężaru własnego ciała, np. pełzanie, czworakowanie, zwisy, skoki, zabawy z mocowaniem, bieg z wyhamowaniem, podpory, ?piłka w tunelu? (podnieś, połóż się), ?chińska piłka nożna? (piłka nożna w podporze tyłem), podciąganie się na ławeczce opartej o drabinkę (na kocyku poślizgowym)...

plik odt

powikłania przy długim unieruchomieniu w łóżku

Groźne skutki długotrwałego unieruchomienia w łóżku: Człowiek nie jest stworzony do leżenia, a konieczność długiego unieruchomienia w łóżku ma wiele negatywnych konsekwencji. Zaliczyć do nich można min. ogólne osłabienie organizmu i spadek tolerancji wysiłku, zanik mięśni, odleżyny, zapalenie płuc, zwiększone ryzyko zatorowości płucnej, nasilenie osteoporozy, infekcje dróg moczowych. Na skutek długotrwałego leżenia następuje zahamowanie lub ograniczenie krążenia krwi, a tym samym ukrwienia tk...

plik pdf

Integracja sensoryczna

Integracja scensoryczna-scenariusz zajęć
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Usprawnianie percepcji słuchowej i ogólnej koordynacji ruchowej Prowadzący: Elżbieta Cichoń Charakterystyka grupy docelowej: Dwoje dzieci, u których występuje niedosłuch, obniżony zasób słownictwa, wiadomości ogólnych, myślenie pojęciowe oraz rozumienie określonych sytuacji społecznych, ob...

plik doc

Wiosenny deszczyk

Scenariusz zajęć przedszkolnych dla dzieci 4 i 5 letnich
KONSPEKT ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI 4 I 5 LETNICH Temat: „Wiosenny desczyk” Grupa: dzieci 4 i 5 letnie Czas: 5 godz. Cele ogólne: - kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi poprzez opowiadanie treści utworu - doskonalenie umiejętności kojarzenia i wzbogacanie zasobu słownictwa - rozumienie przyczyny i skutku w procesie obiegu wody w przyrodzie - rozwijanie inwencji twórczej Cele operacyjne: - dziecko d...

plik doc

Nasze zabawy,rymowanki i wesołe wyliczanki

Scenariusz zajęć kl II szkoła podstawowa
KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ Temat: „Nasze zabawy, rymowanki i wesołe wyliczanki” Klasa II 12.06.2012 Czas: 2 godz. Cele operacyjne: - dziecko układa rytmicznie i czyta własne rymowanki - wykonuje obliczenia na podstawie czterech podstawowych działań - umie wykorzystać wyliczanki w zabawach ruchowych, zespołowych - sprawnie biega i skacze Metody: słowna – rozmowa praktyczna – zadania stawiane do wykonania Form...

plik doc

historia rehabilitacji

Historia rehabilitacji w fizjoterapii.
HISTORIA REHABILITACJI Literatura:       M Migała – Wybrane zagadnienia z historii rozwoju rehabilitacji i fizjoterapii       J. Orzech – Rozwój technik i metod fizjoterapii w okresie od 1801 do 2001 r.       J. Orzech – Rozwój koncepcji technik i metod fizjoterapii Pojęcia: rehabilitacja, fizjoterapia, kinezyterapia Najstarszą metodą rehabilitacji jest masaż. Rehabilitacja jako pierwsza została za...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,