plik odt

konspekt promocja zdrowia

konspekt z promocji zdrowia na temat higieny jamy ustnej u dzieci
Cel zajęć Czas Przebieg zajęć Środki Metody Wprowadzenie w tematykę zajęć 5 minut Przypomnienie informacji na temat higieny jamy ustnej. Model gipsowy donej i górnej szczęki, szczoteczka do zębów Omówienie zasad szczotkowania zębów Nauka prawidłowego szczotkowania zębów 15 minut Pokaz technik szczotkowania zębów na gipsowym modelu. Następnie po kolei każde dziecko próbuje szczotkowan...

plik odt

higiena jamy ustnej

konspekt z promocji zdrowia: dbamy o higienę jamy ustnej
Cel zajęć Czas Przebieg zajęć Środki Metody Wprowadzenie w tematykę zajęć 5 minut Przypomnienie informacji na temat higieny jamy ustnej. Model gipsowy donej i górnej szczęki, szczoteczka do zębów Omówienie zasad szczotkowania zębów Nauka prawidłowego szczotkowania zębów 15 minut Pokaz technik szczotkowania zębów na gipsowym modelu. Następnie po kolei każde dziecko próbuje szczotkowania zębów n...

plik docx

Konspekt zajec profilaktycznych prowadzonych przez pielegniarke

Konspekt zajec profilaktycznych prowadzonych przez pielegniarkę pt "Sam leków nie biorę"

Konspekt zajęć promujących zdrowie

Temat: „Sam leków nie biorę!”

Odbiorca: Uczniowie czwartej klasy szkoły podstawowej

Cele ogólne lekcji:

- objaśnienie uczniom znaczenia definicji zdrowia jako wartości dla człowieka;

- objaśnienie jak ważną rolę odgrywają zac...

plik doc

skala barthel

wzór skali barthel
SKALA BARTHEL Imię i nazwisko…………………………………… Lp. Aktywność 1 Spożywanie posiłków 0 – nie jest w stanie samodzielnie jeść 5 – potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu masłem itp. 10 – samodzielny, niezależny   2 Przemieszczanie się (z łóżka na krzesło i z powrotem siadanie) 0 – nie jest w stanie nie zachowuje równowagi przy siedzeniu 5 –...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,