plik docx

konspekt cukrzyca typ 1

SZKOŁA KL: PRZEDMIOY: TEMAT: CUKRZYCA TYPU 1 TYP LEKCJI: TEORETYCZNA CZAS TRWANIA: 90 MIN DATA : GODZINA: PROWADZĄCY: METODY: -wykład informacyjny - burza mózgów - dyskusja ŚRODKI DYDAKTYCZNE: -broszury -tabele produktów dozwolonych i zabronionych w diecie chorego na cukrzyce -poradniki dla pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 CEL GŁÓWNY: - zapoznanie z istotą choroby - zapoznanie się z objawami, powikłaniami, leczeniem - poznanie zasad diety w cukrz...

plik doc

Moje życie ,moja praca i mój los w perspektywie przeczytanego eseju Pr

przedstawienie na podstawie wybranego eseju Leszka Kołakowskiego z ksiażki pt Mini wykłady o maksi sprawach własnego opracowania na temat pewnych zagadnień filozofii
Bogdan Krok Wydział Pedagogiki Rok akademicki 2012/13 Semestr I Praca semestralna z Filozofii . Wykładowca dr Magdalena Cybulska Temat: „Moje życie ,moja praca i mój los w perspektywie przeczytanego eseju Profesora Leszka Kołakowskiego „O władzy” z książki pt. "Mini wykłady o maxi sprawach „ Przyznam s...

plik docx

,,CHCEMY ZOSTAĆ RODZICAMI-NATURALNE PLANOWANIE RODZINY’’

konspekt lekcji ,,CHCEMY ZOSTAĆ RODZICAMI-NATURALNE PLANOWANIE RODZINY’’

Barbara Korzeniewska

Kosmetologia

WSZ z siedzibą w Kostrzynie

nad Odrą

KONSPEKT  LEKCJI

TEMAT :,, CHCEMY ZOSTAĆ RODZICAMI-NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

CELE OGÓLNE:

Po zrealizowanych zajęciach uczeń :

-jest świadomy ,na czym polega odpowiedzialne rodzicielstwo ludzkie zna jego cechy...

plik doc

konspekt na temat żywienia, chirurgia

konspekt na temat żywienia
Konspekt zajęć edukacyjnych Temat: Podstawowe informacje na temat żywienia po całkowitej resekcji żołądka 1.Cele kształcenia:       a) Cel ogólny : - Zapoznanie pacjenta z podstawowymi informacjami na temat żywienia po resekcji żołądka b) Cele szczegółowe: - Pacjent wie jakie zaburzenia mogą wystąpić w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego po usunięciu żołądka - Pacjent wie jaką dietę należy stosować - Pacjent wie ile składników pokarmowych...

plik doc

konspekt cywilizacje starożytne

konspekt lekcji
KONSPEKT LEKCJI I CZĘŚĆ INFORMACYJNA       Klasa: I Technikum Żywienia;       Temat lekcji: Pierwsze cywilizacje;       Cele lekcji:       uczeń po lekcji pamięta:       pojęcia: cywilizacja, sieć irygacyjna, pismo, determinatywy.       uczeń po lekcji rozumie:       znaczenie poznanych pojęć;       dlaczego pierwsze cywilizacje powstały...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,