plik txt

pielegniarstwo-depresja

bardzo prosze o tematy o depresji,,na prace licencjacka,,moj mail,,andziazab@gmail.com.dziekuje
Pierwsza pomoc — zespó³ czynnoœci wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nag³ego ataku choroby w celu ochrony ¿ycia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych nastêpstw, Rodzaje pierwszej pomocy[edytuj] Rozró¿nia siê[1]: pierwsz¹ pomoc, definiowan¹ jako zespó³ czynnoœci ratunkowych wykonywanych przez osoby znajduj¹ce siê na miejscu zdarzenia kwalifikowan¹ pier...

plik odt

Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania akcji serca

Porady dla udzielających Pierwszej Pomocy
Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania akcji serca, zawału oraz urazach kości i stawów  Spis treści :       Kiedy i kogo dotyczy obowiązek udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy.....1       NZK- nagłe zatrzymanie krążenia – opis i zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy........................................................................................................1...

plik docx

konspekt

Udzielanie pomocy przed medycznej w nagłym zatrzymaniu krążenia

PLAN KONSPEKT

1. Temat zajęć:   Pierwsza pomoc w Nagłym Zatrzymaniu Krążenia (NZK).

2. Adresat:

plik doc

Konspekt lekcyjny

Konspekt lekcyjny o oparzeniach
Temat: Pierwsza pomoc w oparzeniach Cel: uczniowie klasy I potrafią podjąć odpowiednie działania w razie oparzenia Czas trwania zajęć: 45 min. Pomoce: - plakaty - materiał opatrunkowy (gaziki, bandaż) - plaster - Aqua-gel - zimna woda Środki dydaktyczne: - pogadanka - przyrządy sprzęt...

plik pdf

plan

.
Czas od Czas do Liczba godzin Data Zajęć: 2013-02-08 piątek 16:00 17:40 18:30 17:35 18:25 19:15 2h00m 1h00m 1h00m Przedmiot Ekonomia Ekonomia Ekonomia Forma zaj. Wyk Cw Cw Grupy OP/12/NN OP/12/1/NN OP/12/2/NN Sala bud.A 202 bud.A 103 bud.A 103 Prowadzący dr Stanisław Drobny dr Stanisław Drobny dr Stanisław Drobny Forma zaliczenia Egzamin Zaliczenie ocena Zaliczenie ocena Uwagi Data Zajęć: 2013-02-09 sobota 8:50 10:30 12:10 14:40 16:20 18:50 10:25 12:05 14:35 16:15 18:45 20...

plik doc

test z pierwszej pomocy przedmedycznej

pytania sprawdzające z pierwszej pomocy przedmedycznej dla ucznów szkoły podstawowej
PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH       (test sprawdzający) Poprawna odpowiedz jest tylko jedna. 1) Samochód osobowy uderza w drzewo. Z pod silnika leje się ciecz ,a z pod maski unosi się dym. W pojeździe jest jedna osoba, która się nie rusza. Co robisz? a) podbiegam do samochodu jak najszybciej, żeby pomóc poszkodowanemu, b) wołam kogoś dorosłego do pomocy i raze...

plik doc

PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU UKĄSZENIA PRZEZ OWADY I ZWIERZĘTA.

PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU UKĄSZENIA PRZEZ OWADY I ZWIERZĘTA.
Beata Chilińska PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU UKĄSZENIA PRZEZ OWADY I ZWIERZĘTA.       Ukąszenia (ugryzienia) przez zwierzęta. Pogryzienia są niebezpieczne ze względu na ogromne ryzyko zakażenia znajdującymi się w paszczy zwierzęcia licznymi bakteriami, które w momencie ukąszenia przenikają do rany. Sprawcami większości ugryzień są psy, koty, rzadziej zwierzęta leśne. Wygląd rany kąsanej zależy od gatunku...

plik doc

stany zagrożenia życia u dzieci

stany zagrożenia życia u dzieci
Stan zagrożenia życia u dzieci Definicja: niewydolność podstawowych układów ustroju, takich jak układ oddechowy, układ krążenia, układ nerwowy (ośrodkowy i obwodowy). Niewydolność powyższych układów szybko prowadzi do zatrzymania czynności serca i trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli stanu śmierci. Przyczyny doprowadzające do stanu zagrożenia życia: 1. Czynniki szkodliwe działające w życiu płodowym prowadzące do zaburzeń i niedojrzało...

plik doc

zagrożenia życia unoworodków

zagrożenia życia unoworodków
Stan zagrożenia życia u dzieci Definicja: niewydolność podstawowych układów ustroju, takich jak układ oddechowy, układ krążenia, układ nerwowy (ośrodkowy i obwodowy). Niewydolność powyższych układów szybko prowadzi do zatrzymania czynności serca i trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli stanu śmierci. Przyczyny doprowadzające do stanu zagrożenia życia: 1. Czynniki szkodliwe działające w życiu płodowym prowadzące do zaburzeń i niedojrzałości...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,