plik doc

konspekt zgłębnikowanie

Konspekt zgłębnikowanie
KONSPEKT DO ZAJĘĆ W PRACOWNI PIELĘGNIARSKIEJ Nazwa szkoły/uczelni: Uniwersytet Medyczny Miejscowość: Białystok Data: 12.11.2012 Godzina: 1230 - 1530 Rok: I rok pielęgniarstwo licencjat Osoba prowadząca: Anna Czaplejewicz Typ lekcji: Praktyczna. Rodzaj lekcji: Lekcja poświęcona technice karmienia chorych przez zgłębnik (karmienie metodą porcji przy użyciu strzykawki i stosując wlew grawitacyjny zestawem flocare). Zgłębnikowanie dwunastnicy w celu diagnostyczny...

plik doc

konspekt do ćwiczeń płukania ucha

konspekt do zajęć praktycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu KONSPEKT DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W PRACOWNI UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH Opracowała: Marta Borowska Studentka Kierunek: Pielęgniarstwo Studia stacjonarne II stopnia II rok NAZWA SZKOŁY: Uniwersytet Medyczny w Łodzi WYDZIAŁ: Wydział Nauk o Zdrowiu KIERUNEK: Pielęgniarstwo STUDIA: Stacjonarne I Stopnia ROK: I SEMESTR: Zimowy PRZEDMIOT: Podstawy pielęgniarstwa CZAS REALIZACJI: 5h – 225min TYP...

plik doc

Konspekt do zajec teoretycznych

konspekt do zajec teotetycznych temat: Aborcja
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. Studia stacjonarne, magisterskie I rok POSTAWY STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA WOBEC ABORCJI OPRACOWAŁA: Marta Stępniak KONSPEKT DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Nazwa szkoły: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierunek: Pielęgniarstwo Data: 01.12.2009 Nazwisko prowadzącego: Marta Stępniak Czas trwania: 90 minut Przedmiot: Etyka Temat lekcji: Postawy studentów pielęgniars...

plik doc

Dbanie o higienę ciała” sprawdzenie wiadomości i umiejętności dzieci w

konspekt edukacji dzieci z dydaktyki
KONSPEKT EDUKACJI PACJENTA TEMAT: „Dbanie o higienę ciała” sprawdzenie wiadomości i umiejętności dzieci w wieku 6-7 lat Nazwa uczelni: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo II˚ Rok akademicki: 2012/2013 Rok studiów: II, semestr iv Przedmiot: Dydaktyka w pielęgniarstwie Odbiorcy: Uczniowie w wieku 6-7 lat. Miejsce przeprowadzenia edukacji: lekcja wychowawcza Czas realizacji: 45 m...

plik doc

Konspekt zajęcia praktyczne

Konspekt do zajęć praktycznych z piel. pediatrycznego.
Konspekt do prowadzenia zajęć teoretycznych Nazwa szkoły: Uniwersytet Medyczny Kierunek: Pielęgniarstwo Studia I-go stopnia, stacjonarne, dzienne Rok: II Semestr: III Przedmiot: Pielęgniarstwo pediatryczne       Czas realizacji: 8godzin Data: 09.01.2013 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W ODDZIALE SZPITALNYM Z PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO Temat: Okresy rozwojowe dziecka. Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności...

plik doc

konspekt dydaktyka

Dydaktyka konspekt pielegnuarstwo
Konspekt do przedmiotu: podstawy pielęgniarstwa Forma zajęć: ćwiczenia Nazwa uczelni: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: Pielęgniarstwo SUM niestacjonarne Rok studiów i semestr: Rok I, semestr zimowy Miejsce zajęć: Pracownia umiejętności pielęgniarskich Przedmiot: Podstawy pielęgniarstwa Czas zajęć: 135 min. Nazwisko i mię prowadzących: stu...

plik doc

konspekt dydaktyka

dydaktyka konspekt pielegniarstwo
Konspekt do przedmiotu: podstawy pielęgniarstwa Forma zajęć: ćwiczenia Nazwa uczelni: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: Pielęgniarstwo SUM niestacjonarne Rok studiów i semestr: Rok I, semestr zimowy Miejsce zajęć: Pracownia umiejętności pielęgniarskich Przedmiot: Podstawy pielęgniarstwa Czas zajęć: 135 min. Nazwisko i mię prowadzących: stude...

plik doc

Opieka paliatywna

konspekt z opieki paliatywnej
ORGANIZACJA OPIEKI PALIATYWNEJ Opieka hospicyjna Hospicjum ?( hospitium ? hospes) ? oznacza osobę połączoną z inną związkiem wynikającym z udzielania gościnności- inaczej oznacza ono starego przyjaciela ? druha. Hospicja Opieka hospicyjna ? jest to pierwsza forma opieki paliatywnej- w dużej części oparta na działalności wolontaryjnej, działającej często w strukturach kościelnych i akcentujących problemy psychologiczne i duchowe. Pierwsze ho...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,