plik docx

Jak nie nadużywać władzy

nie fuadbajbdnaiohfeib niaobd iawbndoi anjbadaiwuo dboadbkajsbndpa ndiawb dal;wdmnak jhdaow daond labdou abwidajbfgjfgj;asnsfa

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w tarnowskich górach przy ulicy Sienkiewicza 6. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać tu różne rodzaje pomocy takie jak np. dofinansowania do środków pomocniczych rzeczy ortopedycznych czy specjalistycznych turnusów. Mogą również uzyskać porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne czy socjalne. Wymagane jest aktualne orzecz...

plik doc

europejskie

opieka os,starsze
Za opiekę nad osobami chorymi przewlekle i na choroby nieuleczalne w fazie terminalnej, po wypisaniu pacjenta ze szpitala, odpowiedzialne są gminy. Opiekę tę świadczą prowadzone przez gminy zakłady pielęgnacyjne w ramach dziennego lub stałego pobytu. Jednakże tak długo, jak to tylko możliwe, udzielana jest opieka domowa. Od lat nie otwiera się nowych zakładów pielęgnacyjnych, a liczba ich pacjentów spada. Preferowana jest opieka domowa wykonywana przez pielęgniarki i pomoc...

plik doc

wpływ aktywnosci fizycznej na proces starzenia sie

wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się
Otręba Iwona, Waleczek Joanna Katowice 25 Aktywność i starzenie się Wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się Treść pracy: W wielu krajach, także i w polskim społeczeństwie, uważa się, że boisko, basen, gry rekreacyjne i sportowe przeznaczone są dla dzieci i ludzi młodych, natomiast telewizja i wygodny fotel – dla osób w wieku starszym. A przecież ćwiczenia fizyczne i sport nie muszą i nie powinny kończyć się z chwilą do...

plik pdf

geriatria

o komunikowaniu z pacjentem geriatrycznym
prace poglądowe Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 1, 65–75 ISSN 2082-9876 © Copyright by Wroclaw Medical University Krystyna Misiak1, Ewa Kopydłowska2 Przygotowanie rodziny do opieki nad osobą starszą, cierpiącą na chorobę otępienną Preparing a Family to Provide Care to an Elderly Person with Senile Dementia 1 2 Zakład Gerontologii, Katedra Zdrowia Publicznego, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej...

plik odt

diagnoza pielęgniarska osoby samotnej w środowisku wiejskim


DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA osoby samotnej,starszej w środowisku wiejskim Problemy osób samotnych,starszych oraz problem opieki nad nimi zwłaszcza w małym środowisku wiejskim,stanowi duże wyzwanie dla pielęgniarek. Dane demograficzne wykazują dynamikę wzrostu populacji ludzi przekraczających sześćdziesiąty rok życia. Świadczenia na rzecz tej grupy mają charakter skomplikowany,wynikający ze środowiska w jakim żyją i sytuacji bytowo - materialnych. Życie człowieka samotnego starszego na wsi n...

plik docx

Socjologia - ludzie starsi

Leczenie i hospitalizacja osób starszych oparta na raporcie

1 październik Międzynarodowy dzień osób starszych.

 Do połowy poprzedniego wieku, uważano że wiek starczy to okres posiadający mniejszej walory niż okres młodzieńczy czy wieku osoby dorosłej ze względu na wyniszczenie zdrowotne czy u...

plik docx

marginalizacja starości

notatka dotycząca marginalizacji starości i osób starszych

Slajd

Rola osób starszych w społeczeństwie:

Osoby starsze stanowią swoistą równowagę dla szalonej, popędliwej i niedoświadczonej młodzieży. Zatem rolą i powołaniem ludzi starszych we współczesnym świecie jest kierować i wychowywać, strzec moralnego porządku i wdrażać go młodym, pilnuj...

plik doc

instytucje i organizacje wspierajace ludzi starszych

instytucje i organizacje wspierajace ludzi starszych
Andragogika z geriatrią społeczną Temat pracy: „Instytucje i organizacje działające na rzecz seniorów w środowisku lokalnym”       „Senior” kojarzy nam się z osobą starą, źle ubraną, samotną, poruszającą się z trudem. Większość naszego społeczeństwa tak właśnie postrzega ludzi starszych. Często są oni odtrącani, odpychani, pozostawiani samym sobie. Czują się samotni i szukają pocieszenia, zdarzają się też tacy, k...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,