plik doc

Psyhoanaliza

Psychoanaliza pod lupą
Psychoanaliza pod lupą.? Autorzy: Na początek:? -? ?Panie profesorze? ??pyta wykładowcę student? ??czym jest nauka? ? ?Po chwili zastanowienia profesor odpowiada: -? ?Nauka jest szukaniem czarnego kota w ciemnym pokoju. -? ?A czym jest filozofia?? ??docieka dalej student. Profesor marszczy brwi i odpowiada: -? ?Filozofia jest szukaniem czarnego kota w ciemnym pokoju,? ?w którym żadnego czarnego kota nie ma. -? ?Czym jest wobec tego psychoanal...

plik doc

drgawkowy stan padaczkowy

drgawkowy stan padaczkowy
Drgawkowy stan padaczkowy Stan padaczkowy-jeden z najczęstszych zagrażających życiu stanów nagłych u dzieci. Oznacza ciągły napad padaczkowy trwający ponad 30 minut lub wystąpienie co najmniej 2 napadów padaczkowych pomiędzy którymi chory nie odzyskuje świadomości. Jeżeli leczenie zostanie zastosowane zbyt późno stan padaczkowy może prowadzić do trwałych następstw neurologicznych lub zgonu. Zasadniczym celem leczenia jest ustabilizowanie stanu chorego i jak najszy...

plik odt

Ból

Ból jest jedną z najczęściej odczuwanych dolegliwości ludzkich. Budzi niepokój o zdrowie, jest też sygnałem alarmowym, ostrzegającym przed uszkodzeniem lub mówiącym o rozpoczynającym lub toczącym się procesie chorobowym. Ból jest nieprzyjemnym doznaniem zmysłowym i emocjonalnym związanym rzeczywistym lub potencjalnie zagrażającym uszkodzeniem ciała albo opisywanym w kategoriach takiego uszkodzenia.
Pielęgniarstwo I rok studia licencjackie       BÓL Ból jest jedn...

plik doc

Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa)

wykład
PROMOCJA ZDROWIA WYKŁAD NR 3 CD. DO STYLU ŻYCIA Mianem zachowań zdrowotnych określa się każde intencjonalne podjęte działanie jednostki, którego celem jest utrwalenie lub podnoszenie potencjału zdrowia niezależnie od jego skuteczności. Istotnym elementem tej definicji jest stan świadomości jednostki i celowość jej działania. Niezależnie od zachowań intencjonalnych w życiu codziennym podejmujemy także rozmaite inne formy aktywności, które mają wpływ na zdrowie choć nie towarzyszy...

plik doc

Drgawkowy stan padaczkowy

Drgawkowy stan padaczkowy
Drgawkowy stan padaczkowy Stan padaczkowy-jeden z najczęstszych zagrażających życiu stanów nagłych u dzieci. Oznacza ciągły napad padaczkowy trwający ponad 30 minut lub wystąpienie co najmniej 2 napadów padaczkowych pomiędzy którymi chory nie odzyskuje świadomości. Jeżeli leczenie zostanie zastosowane zbyt późno stan padaczkowy może prowadzić do trwałych następstw neurologicznych lub zgonu. Zasadniczym celem leczenia jest ustabilizowanie stanu chorego i jak najszy...

plik doc

ból

ból
Każdemu z nas w życiu codziennym towarzyszy ból, czasem jest to dolegliwość, którą ignorujemy czasem z nią walczymy gdyż nie pozwala nam funkcjonować. Nie zawsze ból kojarzony jest ze zmysłowym odczuwaniem czegoś, co dzieje się w naszym organizmie, bowiem bardzo często pojawia się ból psychiczny np., gdy cierpimy. Dlaczego ból się w ogóle pojawia i czy jest on na pewno konieczny, przecież utrudnia nam życie?????? Od wieków ból stanowi zainteresowanie badaczy, lekar...

plik doc

Dydaktyka, standardy nauczania ,pielęgniartwo

Ogólne ministerialne zalecenia co sie ma umiec....
Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek pielegniarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwenci powinni posiadać wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki. Dotyczy to w szczególności umiejętności: porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną; przeprowadzania wywiadu z pacjentem, właś...

plik doc

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Referat z chirurgii
CHOROBA WRZODOWA ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy jest najczęstszą nowotworową chorobą tych narządów. Przyjmuje się, że cierpi na nią 1-2% populacji ludzi. Jest to choroba przewlekła, która sprawia duże dolegliwości, obarczona częstą nawrotowością wrzodu, w razie nieodpowiedniego leczenia, oraz obciążona występowaniem zagrażających życiu chorego powikłań. Przyczyny: Wrzody trawienne żołądka i dwunastnicy powstają w wyniku przewag...

plik doc

samokształcenie z prawa

praca opisuje odpowiedzialnosc w dzialaniach pielegnacyjnych i zagadnienia farmakoterapii
Zasady podawania leków (z uwzględnieniem przeciwwskazań) przez pielęgniarkę bez zlecenia lekarza - samodzielność i odpowiedzialność w zawodzie pielęgniarki.       Zawód pielęgniarki jest bardzo cenioną profesją, jednak wiążącą się z ogromną odpowiedzialnością za podopiecznego. Pielęgniarka musi wykazać się dużą wiedzą medyczną i jednocześnie znajomością przepisów prawnych reguluj...

plik doc

choroby wieku dziecięcego

choroby wieku dziecięcego krótkie charakterystyki
Niewydolność oddechowa Choroby dróg oddechowych u dzieci ( Rozwój płuc, diagnostyka chorób płuc, badania przedmiotowe, badania laboratoryjne )       Rozwój płuc       w okresie prenatalnym :       zawiązek płuca powstaje z uchyłka prajelita między 22 a 26 dniem życia płodowego       drzewo oskrzelowe rozwija się między 5 a 16 tygodniem ciąży przez pączkowanie i tworzen...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,