plik doc

Demografia

zebrane notatki
DEMOGRAFIA Demografia Nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium. Zajmuje sie ona opisem stanu i struktury ludności oraz badaniem i ocena zmian wynikających z dotychczasowego i przewidywanego ruchu naturalnego i wędrówkowego. Słowo 'demografia' użyte zostało po raz pierwszy przez A. Guillarda (1855r.) - powstało z dwóch greckich słów ? ''demos' (lud) i 'graphea' (opis). Subdyscypliny demog...

plik doc

Przedmiot i zadania dydaktyki

Wykład III: Przedmiot i zadania dydaktyki, prof. B. Siemieniecki UMK
Wykład III: Przedmiot i zadania dydaktyki Dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe Dydaktyka ogólna - Zajmuje się wszystkimi przedmiotami nauczania, na wszystkich szczeblach systemu szkolnego i wszystkich typach szkół Dydaktyki szczegółowe (metodyka nauczania) ? Zajmuje się konkretnymi, swoistymi cechami nauczania poszczególnych dyrektyw określających sposób prawidłowego wykonywania czynności dydaktycznyc...

plik odt

Prawo Konstytucyjne

ćwiczenia 21.03.2010
PRAWO KONSTYTUCYJNE ćwiczenia dn. 20.03.2010 jakie sa zagadnienia konstytucji szczegolowa nazwa to taka cecha ktora jest rowniez istotna. - w roznych krajach i punktach w czasie z inna nazwa kojarzy sie akt roznej nazwy... np. Konstytucja 3maja kiedys nie byl konstytucja nia byl kazdy inny akt parlamentu ustanawiany przez parlament. W obecnej chwili w niemczech jest konstytucja ktora nazywa sie ustawa zasadnicza. W 89 w kwietniu nastapila I nowelizacja tzw nowela...

plik doc

Media

3 rodzaje mediów: prasa, radio, telewizja
Telewizja - Fernsehen Im Leben der Menschen spielt das Fernsehen positive und negative Rolle. Vorteile –zalety Das Fernsehen verbessert die Allgemeinbildung und das Wissen über die Welt. Ohne teure Reise kann man die ganze Welt sehen. Fernsehen ist bequem und billig. Nachteile – wady. Das Fernsehen ist ein Zeitfresser. Es ist wie eine Droge für sie. Viele Menschen spielen stundenlang mit der Fernbedienung wechseln Programm. Prasse – prasa Viele...

plik doc

Kinezyterapia - ćwiczenia redresyjne....

Ćwiczenia redresyjne
CWICZENIA REDRESYJNE Efektywnosc tej metody zale_y od dwóch czynników : -rodzaju zablokowania ruchomosci stawowej i jej przyczyny -odpornosci pacjenta na ból Przyczyne i lokalizacje tkankowa omawianej dysfunkcji trzeba znac by niepotrzebnie nie nara_ac cwiczonych osób na ból. Cel cwiczen: -uzyskanie pełnej, biernej ruchomosci w cwiczonym stawie -poprawa ruchomosci w mo_liwym do wycwiczenia zakresie albo jako przygotowanie stawu do rekonstrukcyjnego zabiegu chir...

plik doc

"Dworzanin Polski" Górnickiego

Jest to treść książki. Z tego co wiem ciężko ją dostać, także zamieszczam jeśli ktoś chce uczciwie przeczytać lekturę :P
DEDYKACJA Najaśniejszemu Książęciu a najmożniejszemu w Krześciaństwie panu, Panu Zygmuntowi Augustowi z łaski Bożej Krolowi Polskiemu, Wielkiemu Księdzu Litewskiemu, Ruskiemu, Pruskiemu, Mazowieckiemu, Żmudzkiemu, i inszych wiela państw panu, i dziedzicowi Panu mojemu miłościwemu.  Szczęściu to Waszej Krolewskiej Miłości przyczyść sie musi, Najaśniejszy, a Miłościwy Kro...

plik txt

Socjologia pojęcia. DSW - Wrocław

:)
ROLA SPO£ECZNA - s¹ to przyjête odrêbne zachowania w danej sytuacji i w danej chwili i miejscu. WIê¯ SPO£ECZNA - ogó³ relacji i zale¿noœci które wi¹¿¹ cz³onków grupy, które powoduj¹ zale¿noœæ s³owa "my". STYCZNOŒCI PRZESTRZENNE - spotykanie siê w pewnym miejscu w okreœlonym czasie. STYCZNOŒCI PSYCHICZNE - zainteresowanie cechami innych osób znajduj¹cych siê w naszym otoczeniu. STYCZNOŒÆI SPO£- pewne cechy zauwa¿one u innych staj¹ siê dla nas wartoœci¹. INTERAKCJA - wzajemne oddzia³...

plik txt

Socjologia pojęcia. DSW - Wrocław

:)
ROLA SPO£ECZNA - s¹ to przyjête odrêbne zachowania w danej sytuacji i w danej chwili i miejscu. WIê¯ SPO£ECZNA - ogó³ relacji i zale¿noœci które wi¹¿¹ cz³onków grupy, które powoduj¹ zale¿noœæ s³owa "my". STYCZNOŒCI PRZESTRZENNE - spotykanie siê w pewnym miejscu w okreœlonym czasie. STYCZNOŒCI PSYCHICZNE - zainteresowanie cechami innych osób znajduj¹cych siê w naszym otoczeniu. STYCZNOŒÆI SPO£- pewne cechy zauwa¿one u innych staj¹ siê dla nas wartoœci¹. INTERAKCJA - wzajemne oddzia³...

plik docx

GLUck FUR MICH

Niemiecki, wypracowanie na temat \" Co oznacza szczęście dla mnie?\"

Für jeden Menschen bedeutet Glück etwas anderes. Für die meisten Glück ist die Gesundheit der Kinder, auch die Prüfung bestanden und gewann den Kampf gegen Krankheiten, gute Arbeit, zurück in der Familie oder lang podróże.Dla Glück anderer Leute Geld, Ruhm und kariera.Alle Menschen haben ein eigenes Code, nach dem bestimmen,...

plik doc

Dydaktyka

Nauki o rodzinie dydaktyka
w1 – dydaktyka jako nauka (0610)       etymologia, geneza i znaczenie nazwy dydaktyka didaktikos – łac. pouczający didasko – uczę       przemiany dydaktyki jako nauki - 1613 – pierwsze użycie słowa: Jung Joachim, Helwig Krzysztof – „Krótkie sprawozdanie z dydaktyki czyli sztuki nauczania Ratychiusza”; dydaktyka jako działanie praktyczne czyli sztuka wymagająca talentu; - XVII w. – Jan Amos Kodeński – „Wielka Dydaktyka przedsta...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,