plik doc

INTERPRETACJA ZDARZENIA ŻYCIOWEGO NA PODSTAWIE DOWOLNEJ KONCEPCJI PSYC

W psychologii istnieje wiele koncepcji, podejść do człowieka, jego aktywności, procesów poznawczych. Koncepcją psychologiczną człowieka, jaką zaprezentuje jest koncepcja behawiorystyczna. Nazwa behawioryzm pochodzi z języka angielskiego od słowa behavior i oznacza postępowanie. Twórcą tego kierunku był John Broadus Watson, którego celem było przekształcenie psychologii w naukę eksperymentalną, niczym nauki przyrodnicze. Behawioryzm w ślad swej myśli kładzie nacisk na obserwacje zachowania ludzki...

plik doc

Wprowadzenie do psychologii

streszczenie do egzaminu z wprowadzenia z psychologii
Opracowanie do egzaminu Wprowadzenia do Psychologii Behawioryzm Powstanie, główni przedstawiciele, główne założenia. Koncepcja behawiorystyczna człowieka powstaje na przełomie XIX i XX wieku. Staje się najbardziej dojrzała i klarowna dzięki eksperymentom Thorndike?a, Tolmana i Skinner?a. Badacze ci sformułowali wiele praw rządzących ludzkim zachowaniem. K. Behawiorystyczna nigdy nie spotkała się z powszechnym uznaniem...

plik doc

KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE

Najważniejsze informacje o koncepcjach psychologicznych człowieka.
Koncepcje psychologiczne człowieka" to książka w której Kozielecki przedstawił różne koncepcje człowieka w świetle psychologii i pedagogiki (opisując ich zastosowanie w szkolnictwie). Kozielecki opisał cztery koncepcje człowieka. Pierwsza z nich to koncepcja behawiorystyczna. Behawioryzm akcentuje wpływ środowiska zewnętrznego na człowieka i podkreśla możliwości manipulowania, sterowania człowiekiem. Zachowanie człowiek...

plik doc

NOTATKI PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

NOTATKI Z WYKŁADÓW
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA - zajmuje się szeroko pojętym wpływem społecznym na człowieka, jak to wpływa na to, co robią myślą, czują. BEHAWIORYZM = naukowa psychologia, powstałą na początku XX wieku Behawioryzm był sprzeciwem psychologii introspekcyjnej (samooceny) , Jest nauką szczegółów, eksperymentalną. IDEA BEHAWIORYSTYCZNA: wszystkie nasze reakcje powstają na podst schematu: S-R bodziec - reakcja. Reakcje społeczne powstają poprzez nauczenie się ich, schem...

plik doc

test kno psychologia magisterka

jak w temacie magisterka r1, s1.
Psychologia test 20 losowych pytań – zaliczenie 60% czyli 12 poprawnych 1,Co należy zrobić , aby zwiększyć spójność grupy? -stworzyć zewnętrzne zagrożenie, -utrudnić wejście do grupy, -wprowadzić do grupy lidera, -zwiększyć liczebność grupy 2,czym charakteryzuje się przywiązanie jako związek emocjonalny? -lękiem separacyjnym w sytuacji zerwania więzi, 3,połącz w pary. uczenie się wg programu wewnętrznego- uczenie się reaktywne Ucz...

plik doc

psychologia

psychologia w pigułce
Psychologia ((-: To nauka empiryczna wywodząca się z filozofii zajmująca się anatomią stanów psychicznych. Jest nauką, której przedmiotem zainteresowania jest człowiek (czy grupa ludzi) a jej celem jest badanie zachowania i procesów psychicznych. Analiza procesów wewnętrznych jednostki może się odbywać za pomocą i n t r o s p e k c j i (samoobserwacji). Człowiek wnika niejako w swoje "przeżycia" , obserwuje swój wewnętrzny świat. Podobnie jak wiele...

plik doc

Myślenie krytyczne jako fundament psychologii


Myślenie krytyczne jako fundament psychologii. Posługując się nim oceń dwie wybrane teorie psychologiczne i konsekwencje jakie powodują. Agnieszka Podsiadła EBiHP grupa. 2 Na wstępie mojej pracy chciałabym wyjaśnić pojęcie myślenia krytycznego, pozwoli to na łatwiejsze zrozumienie tematu mojej pracy. Myśląc krytycznie, ludzie mogą zakwestionować szeroko akceptowane, choć błędne poglądy, nie wyłączając swoich własnych. Myślenie kry...

plik docx

motywacja

motywacja

Motywacja wszelkie mechanizmy odpowiedzialne za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie, zakończenie zachowania.

Teoria motywacji:

  1.  Ewolucyjne podejście do motywacji: etologia i socjologia.

Motywacja to gotowość do wykonania pewne...

plik doc

Dydaktyka sem III

Uwarunkowania efektywnego uczenia się, Rodzaje transferu, Jak funkcjonuje pamięć, Czynniki warunkujące efektywne uczenie się, rodzaje inteligencji, style nauczania.
Przedmiotem dydaktyki ogólnej są:       cele kształcenia (naukowe formułowanie celów kształcenia i to, na jakiej podstawie są formułowane),       treści kształcenia (skąd takie, a nie inne treści, jakie czynniki społeczno-kulturowe decydują o wyborze takich treści),       proces...

plik doc

Koncepcja człowieka wegług Sokratesa i Platona

koncepcja człowieka według Sokratesa i Platona
Koncepcja człowieka według Sokratesa i Platona. Sokrates który żył w latach 469-399 p.n.e. był synem ateńskiego rzeźbiarza Soforniska oraz położnej Fianarety. Urodził się w Atenach w których sędził cale swoje życie oraz również tam zmarł. Na samym początku zajmował się filozofią przyrody oraz matematyki jednak później zarzucił ją. W swoim mieście cieszył się dużym autorytetem w którym działał jako moralista i polit...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,