plik doc

Zygmunt Freud-psychodynamiczna koncepcja twórczości


TWÓRCZOŚĆ by ZYGMUNT FREUD I Kilka ważnych informacji o Zygmuncie Freudzie Urodził się 6 V 1856 we Freibergu na Morawach, obecnie Příbor w Republice Czeskiej; zmarł 23 IX 1939 w Londynie. Był osobą dość kontrowersyjną. Niektórzy dają mu miano największego myśliciela XX wieku i najgłębszego z psychologów. Studiował biologię a później medycynę na Uniwersytecie Wiedeńskim. W trakcie studiów medycznych interesował się neurologią a potem psychoterapią . Był twórcą teorii ro...

plik doc

Zygmunt Freud- biografia + koncepcja


Natalia Błachut TWÓRCZOŚĆ by ZYGMUNT FREUD I Kilka ważnych informacji o Zygmuncie Freudzie Urodził się 6 V 1856 we Freibergu na Morawach, obecnie Příbor w Republice Czeskiej; zmarł 23 IX 1939 w Londynie. Był osobą dość kontrowersyjną. Niektórzy dają mu miano największego myśliciela XX wieku i najgłębszego z psychologów. Studiował biologię a później medycynę na Uniwersytecie Wiedeńskim. W trakcie studiów medycznych interesował się neurologią a potem psychoterapią . B...

plik doc

ANTYKONCEPCJA: Metoda objawowo-termiczna

Praca samokształceniowa na temat metody objawowo-termicznej
Metoda objawowo-termiczna (metoda Rötzera)- stanowi połączenie metody termicznej i metody objawowej Billingsów. Nazwa pochodzi od objawu (śluz szyjkowy) i temperatury podstawowej. Za odkrywcę tej metody uznaje się austriackiego lekarza ginekologa Rötzera. Metoda objawowo-termiczna opiera się na zasadzie podwójnego sprawdzenia (kontroli) i dlatego jest wyraźnie bardziej skuteczna niż metoda termiczna lub objawowa. Pomiar podsta...

plik doc

Animacja jako nowa koncepcja upowszechniania kultury i edukacji.

Animacja jako nowa koncepcja upowszechniania kultury i edukacji. materiały z ćwiczeń z ASK - referaty
Animacja jako nowa koncepcja upowszechniania kultury i edukacji. Ruch animacji społeczno-kulturalnej i społeczno- wychowawczej najszerzej rozwinął się we Francji. Pojawienie się tych terminów spowodowało ożywioną dyskusję wśród pracowników działaczy kulturalno-oświatowych placówek wychowania pozaszkolnego zarówno we Francji, jak i na forum międzynarodowym. Problematykę tę podjęło szere...

plik doc

koncepcja państwa idealnego

Platon
PLATON ? KONCEPCJA PAŃSTWA IDEALNEGO Ateńczyk Arystokles, zwany później Platonem żył w latach 427?347 p.n.e., w czasach rozkwitu kultury ateńskiej. Urodził się w arystokratycznej rodzinie, która zadbała o jego dobre i staranne wychowania i wszechstronne wykształcenie. Od najmłodszych lat interesował się filozofią, uczył się poezji, malarstwa i muzyki. Mając 20 lat poznał Sokratesa i przebywał z nim 8 lat, aż do jego śmierci. Lata te miały decydujący wpływ, gdyż podniosły je...

Ostatnie wyszukiwania