plik doc

komunikacja werbalna

notatka na temat komunikacji werbalnej
Komunikacja werbalna ? komunikacja z użyciem języka naturalnego czyli mowy jako środka komunikacji. Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej. W szczątkowej postaci komunikacja werbalna występuje także u zwierząt, np. u szympansów, które rozwinęły w niektórych przypadkach także zdolność posługiwania się metaforą. Aby komunikacja werbalna mogła mieć miejsce, musi istnieć mówiący i słuchający. Posługują się oni kodem (językiem), który musi być...

plik rtf

komunikacja werbalna i niewerbalna

komunikacja werbalna i niewerbalna.
‎ ‏Porozumiewanie się,‭ ‬jest to proces,‭ ‬dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje.‭ ‬Informacjami przekazywanymi i odbieranymi są fakty,‭ ‬myśli i uczucia wyrażone poprzez mowę werbalną i niewerbalną. ‎ ‏Ludzie komunikują się i przekazują informacje nie tylko poprzez wypowiadane słowa‭ (‬mowa werbalna‭)‬,‭ ‬ale poprzez bezgłośny język ciała i swój styl ekspresji‭ (‬mowa niewerbalna‭)‬.‭ W codziennym życiu nie zdajemy sobie spra...

plik doc

KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI ? KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERB

KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI ? KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA
KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI – KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA Skuteczne komunikowanie się z ludźmi jest jedną z podstawowych umiejętności umożliwiających kierownikom/menedżerom efektywne zarządzanie organizacjami. Bogusława Dobek – Ostrowska „Współczesne systemy komunikowania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998r., str. 22 Komunikowanie się to proces przekazywania informacji od jedn...

Ostatnie wyszukiwania