plik doc

Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego


Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego ? karta praw dziecka w szpitalu Celem jest m.in. zapewnienie dziecku hospitalizowanemu najwyższej jakości opieki pielęgniarskiej Zadania: działania pielęgnacyjne działania diagnostyczno-lecznicze działania edukacyjne Osiąga się to spełniając warunki: Hospitalizacja dziecka ma miejsce tylko w oddziałach pediatrycznych Szpital/oddział musi spełniać warunki niezbędne do leczenia i rozwoju dziecka Personel pielęgniarski we w...

plik doc

0pracowanie pytań dyplomowych z pediatrii

opracowanie do obrony z pediatrii studia pomostowe pielęgniarstwo
1.ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI PEDIATRYCZNEJ. Pediatria to specyficzna dyscyplina medycyny, której celem jest ochrona zdrowia dziecka. Pielęgniarka pediatryczna nie tylko zapewnia opiekę w ramach zleceń lekarskich i wykonywania czynności pielęgniarskich, ale również podejmuje działania profilaktyczne, edukację zdrowotną rodziców oraz kieruje uwagę na uczucia i myśli dziecka (jego wewnętrzny świat) .Pielęgniarka stosuje się do...

plik doc

Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny

rola pielęgniarki
Małgorzata Pieszak gr. A1 Praca zaliczeniowa z psychologii Temat: Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny. Kilka słów wstępu dla czytających. Dla wyjaśnienia głównym celem pracy pielęgniarki jest udzielanie pomocy ludziom chorym i potrzebującym oraz promowanie zdrowia. To elementarne zadania zawodowe w każdej dziedzinie, specjalizacji pielęgniarstwa. Napisani...

plik doc

Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny

rola pielęgniarki
Małgorzata Pieszak gr. A1 Praca zaliczeniowa z psychologii Temat: Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny. Kilka słów wstępu dla czytających. Dla wyjaśnienia głównym celem pracy pielęgniarki jest udzielanie pomocy ludziom chorym i potrzebującym oraz promowanie zdrowia. To elementarne zadania zawodowe w każdej dziedzinie, specjalizacji pielęgniarstwa. Napisani...

plik doc

Zasady postępowania i opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem


Zasady postępowania i opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem (zdrowym, chorym) Podczas sprawowania opieki pielęgniarka musi przestrzegać wielu zasad. Pozwalają one na świadczenie usług profesjonalnych na wysokim poziomie. Np. zasady aseptyki pozwalają na uniknięcie powikłań i niebezpieczeństw dla zdrowia i życia pacjenta. Zasady postępowania ze względu na ich charakter dzielimy na ogólne i szczegółowe. Zasady ogólne obowiązują bez względu na stan pacjenta oraz miejsce świadczenia op...

plik doc

PROBL.PIEL.PEDIATRIA

KILKA, STANDARDOWYCH, PROBLEMÓW, W PEDIATRII,
PROBLEM CEL OPIEKI PLAN OPIEKI 1 NIEPOKÓJ I ROZDRAŻNIENIE SPOWODOWANE HOSPITALIZACJĄ Zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa Eliminacja lęku Wprowadzenie dziecka na oddział i stworzenie przyjaznej atmosfery Przedstawienie się pielęgniarki przyjmującej na oddział Zapoznanie z topografią oddziału Zapoznanie dziecka z planem funkcjonowania oddziału (godziny posiłków, godziny ciszy nocnej) Zapoznanie ze współpacjentami Dostarczanie dz...

plik doc

Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu.

Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu, wsparcie dla chorego, organizacja opieki.
Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu, wsparcie dla chorego, organizacja opieki. Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej spośród pielęgniarek ubezpieczenia zdrowotnego, które zawarły kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie deklaracji o wyborze lekarza, pielęgniarki i położnej. Wyboru pielęgniarki m...

plik doc

Postawa pielęgniarki IP Kardiologicznej

:)
Postawa pielęgniarki wobec chorego ( osoby dorosłej) znajdującego się w szpitalu. W mojej pracy chciałabym przybliżyć postawę pielęgniarki pracującej w Izbie Przyjęć Kardiologicznej z pacjentami przywiezionymi z zawałem serca, problemy z jakimi boryka się ,zajmując się chorym człowiekiem. Bardzo ważne jest przygotowanie pacjenta do zabiegu inwazyjnego, w którym to przygotowaniu pielęgniarka odgrywa kluczową rolę. Musi ona nawiązać kontakt z chorym, poinformować go o istocie...

plik doc

Sieroctwo społeczne i naturalne

Sieroctwo społeczne i naturalne, jego stopnie i rodzaje. Przyczyny sieroctwa, objawy, kompensacja i działania profilaktyczne.Placówki opieki całkowitej nad dzieckiem.
Sieroctwo społeczne i naturalne, jego stopnie i rodzaje. Przyczyny sieroctwa, objawy, kompensacja i działania profilaktyczne. Placówki opieki całkowitej nad dzieckiem. Sieroctwo ? to stan człowieka opuszczonego, osamotnionego. Sieroctwo naturalne (biologiczne) ? utrata przez dziecko jednego bądź obojga...

plik doc

Rozmowy terapeutyczne

krótka praca zaliczeniowa z psychologi
Żyjemy w czasach w których coraz częściej pomiędzy chorego człowieka a opiekujące się nim pielęgniarki, położne, lekarzy ,wkracza aparatura medyczna. Odgradzają nas maszyny-zimne, precyzyjne, autokratycznie określające normy, granice zdrowia i choroby, życia i śmierci. I chociaż rozwój nauki to ogromny sukces ludzkości ,a maszyny są dobrodziejstwem, nie zastąpią jednak człowieka. Najdoskonalsza aparatura nie zastąpi uśmiechu ,uścisku dłoni, życ...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,