plik doc

Komunikacja Niewerbalna

Referat z komunikacji niewerbalnej
Komunikacja niewerbalna (mowa ciała, KNW) Komunikacja niewerbalna to ekspresja mimiczna, gesty, przenoszenie spojrzenia i inne niewerbalne działania zarówno po stronie mówiącego, jak i słyszącego. Stosowana jest ona do przekazywania emocji, postaw innym ludziom, w celu podtrzymania bądź towarzyszenia konwersacji. Gra również ważna role w pozdrowieniach i innych rytuałach i jest głównym kanałem samoprezentacji. Wyróżniamy osi...

plik docx

komunikacja niewerbalna

materialy ze zrowia publicznego

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W RELACJACH

INTERPERSONALNYCH

   Świadoma obserwacja własnych działań i zachowań innych ludzi jest dla każdego  najlepszym sposobem na pogłębianie zrozum...

Ostatnie wyszukiwania