plik doc

Komunikacja interpersonalna

notatki z ćwiczeń z komunikacji interpersonalnej
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Dr. Ewa Humeniuk 502-37-90-40 Dyżur na Szkolnej, p. 310. Wtorek 8-15:30, środa 9-12:30, piątek 11-12:30 24.11.2008 Komunikacja interpersonalna- porozumiewanie się między ludźmi. Funkcja komunikacji interpersonalnej w relacji pielęgniarka-pacjent: - f. diagnostyczna. Komunikacja interpersonalna to proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w kontakcie z inną osobą. Dlaczego się poroz...

plik docx

komunikacja interpersonalna

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna

Jakość   stosunków   międzyludzkich   określona  jest  jakością   ich wzajemnej   komunikacji.   „Jeśli   ty   i   ja   potrafimy   sobie   nawzajem  powiedzieć kim jesteśmy, to znaczy,  co  myślimy,  sądzimy,  czujemy, cenimy,    kochamy,    szanujemy    i    poważamy,    czego    nienawidzimy, obawiamy się, pragniemy, na c...

plik docx

Komunikacja pionowa i pozioma

Komunikacja pionowa i pozioma

Źródłem komunikacji jest człowiek wysyłający komunikat. Komunikatem z kolei jest aktualna, fizyczna postać przekazywanej informacji. Komunikat może przybierać różne postacie. Dla mówcy nadawanym komunikatem jest treść jego przemówienia, dla piszącego treść pisma, dla malarza obraz, dla policjanta kierującego ruchem na jezdni odpowiedni układ rąk. Komunikat jest przekazywany do odbiorcy za pomocą wybranej przez nadawcę drogi, którą nazywamy kanałem....

plik rtf

komunikacja werbalna i niewerbalna

komunikacja werbalna i niewerbalna.
‎ ‏Porozumiewanie się,‭ ‬jest to proces,‭ ‬dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje.‭ ‬Informacjami przekazywanymi i odbieranymi są fakty,‭ ‬myśli i uczucia wyrażone poprzez mowę werbalną i niewerbalną. ‎ ‏Ludzie komunikują się i przekazują informacje nie tylko poprzez wypowiadane słowa‭ (‬mowa werbalna‭)‬,‭ ‬ale poprzez bezgłośny język ciała i swój styl ekspresji‭ (‬mowa niewerbalna‭)‬.‭ W codziennym życiu nie zdajemy sobie spra...

plik doc

Komunikacja

Komunikacja
Komunikacja nieoralna oralna 1- słowo mówione 2- słowo pisane 3- mimika, proksemika (odległości), kinezyka (gesty) 4- jakość wokalna (dźwięki) Ad3. Proksemika I strefa- intymna 0-45 cm II strefa- osobista 45,1 do 120 cm III strefa- społeczna 121- 360 cm IV strefa- publiczna od 361 Model komunikacji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA- BARIERY intencja ekspresja hałas uwaga zrozumienie pamięć uczucia kompetencje dobra wola BARIERY W PRZYJMOWANIU TREŚCI Rodzaj...

plik doc

KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI ? KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERB

KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI ? KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA
KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI – KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA Skuteczne komunikowanie się z ludźmi jest jedną z podstawowych umiejętności umożliwiających kierownikom/menedżerom efektywne zarządzanie organizacjami. Bogusława Dobek – Ostrowska „Współczesne systemy komunikowania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998r., str. 22 Komunikowanie się to proces przekazywania informacji od jedn...

plik doc

Znaczenie komunikacji i rodzaje komunikacji w promocji zdrowia

Termin ‘komunikacja’ wywodzi się z łaciny od słowa communicatio i oznacza łączność, wymianę, rozmowę. Komunikacja jest jedną z najważniejszych sfer życia między ludźmi, pełni funkcję nadawania i przekazywani informacji, ostrzegania, wydawania komunikatów, przedstawiania emocji oraz wielu innych rzeczy. Tak więc komunikacja jest niezastąpionym narzędziem w kontaktach interpersonalnych. Trudno bowiem wyobrazić sobie życie bez rozmów z drugim człowiekiem.
MG Pielęgniarstwo, III rok „Znaczen...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,