plik doc

KOMUNIKACJA POLOZNICTWO

OPRACOWNIE ZAGADNIEN NA KOMUNIKACJE INTERPERSONALNA I ROK POLOZNICTWA
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA- porozumiewanie się, komunikacja miedzyludzka. Komunikacja w zawodzie polożnej: -funkcja informacyjna -funkcja terapeutyczna -f.diagnostyczna KOMUNIKACJA INTERPESONALNA-to proces, dzieki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w kontakcie z inna osoba. DLACZEGO SIĘ POROZUMIEWAMY?: -nawiazujemy kontakt z innymi ludzmi -ksztaltujemy zachowania, przekonania i postawy innych -w...

plik doc

komunikacja werbalna

notatka na temat komunikacji werbalnej
Komunikacja werbalna ? komunikacja z użyciem języka naturalnego czyli mowy jako środka komunikacji. Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej. W szczątkowej postaci komunikacja werbalna występuje także u zwierząt, np. u szympansów, które rozwinęły w niektórych przypadkach także zdolność posługiwania się metaforą. Aby komunikacja werbalna mogła mieć miejsce, musi istnieć mówiący i słuchający. Posługują się oni kodem (językiem), który musi być...

plik doc

komunikacja

opracowanie, własne, do, przedmiotu, komunikacja,
Moja codzienna komunikacja - odbieram i nadaję - Cały czas zastanawiam się ile wiadomości codziennie odbieram i nadaję, jakich środków komunikacji używam, ile czasu zabiera mi myślenie, a ile wypowiedź tego, co pomyślałam, jak to można zmierzyć, czy też obliczyć. Tak naprawdę to moje zachowania i reakcje są w większości spontaniczne i zależą od sytuacji, nie panuję nad swoją mimiką twarzy, odruchami kończyn, pojawiającymi się na twarzy...

plik doc

Komunikacja Niewerbalna

Referat z komunikacji niewerbalnej
Komunikacja niewerbalna (mowa ciała, KNW) Komunikacja niewerbalna to ekspresja mimiczna, gesty, przenoszenie spojrzenia i inne niewerbalne działania zarówno po stronie mówiącego, jak i słyszącego. Stosowana jest ona do przekazywania emocji, postaw innym ludziom, w celu podtrzymania bądź towarzyszenia konwersacji. Gra również ważna role w pozdrowieniach i innych rytuałach i jest głównym kanałem samoprezentacji. Wyróżniamy osi...

plik doc

komunikacja interpersonalna

komunikacja interpersonalna
Komunikacja interpersonalna Język ? system znaków dźwiękowych, reguł posługiwania się nim oraz mowy wyrażającej się jako konkretne akty, używanie znaków językowych przez człowieka. Funkcje języka (Antonina de Laguna) funkcja społeczna ? koordynacja działań ludzi funkcja psychologiczna ? organizacja wyższych form życia umysłowego funkcja regulacyjna ? kontrolowanie zachowań innych poprzez wykorzystanie środków językowych. (Wygocki) funkc...

plik docx

Komunikacja pionowa i pozioma

Komunikacja pionowa i pozioma

Źródłem komunikacji jest człowiek wysyłający komunikat. Komunikatem z kolei jest aktualna, fizyczna postać przekazywanej informacji. Komunikat może przybierać różne postacie. Dla mówcy nadawanym komunikatem jest treść jego przemówienia, dla piszącego treść pisma, dla malarza obraz, dla policjanta kierującego ruchem na jezdni odpowiedni układ rąk. Komunikat jest przekazywany do odbiorcy za pomocą wybranej przez nadawcę drogi, którą nazywamy kanałem....

Ostatnie wyszukiwania