plik docx

Socjologia zagadnienia na kolokwium

TWÓRCY SOCJOLOGII, POJĘCIA

Środowisko społeczne, względnie trwały układ jednostek, grup społecznych i innych zbiorowości ludzkich oddziałujących na rozwój, zachowanie się i aktywność człowieka. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania jednostki mają takie składniki środowiska społecznego, ja...

plik doc

Demografia - kolokwium zagadnienia


Demografia Zagadnienia na kolokwium 1.       Definicja terminu demografia zajmuje się badaniem zjawisk ludnościowych, dąży do ustalenia prawidłowości zjawisk ludzkich w określonych warunkach historycznych i gospodarczych. 2.       Subdyscypliny demograficzne a)       demografia opisowa – zajmuje się opisywaniem struktur demograficznych. b)       demografia historyczna – zajmuje się badaniem zjawisk zachodzących w procesach h...

plik doc

zagadnienia do kolokwium z psychoterapii

opracowane zagadnienia do kolokwium z psychoterapii
2. Przygotowania do rozpoczęcia psychoterapii. Przygotowania do rozpoczęcia psychoterapii odbywają się w ramach tzw. wstępnej sesji, czyli pierwszego zaplanowanego spotkania pacjenta z psychoterapeutą. W trakcie wstępnej sesji psychoterapeuta nie inicjuje pracy nad problemami pacjenta. Co więcej, ani pacjent, ani psychoterapeuta nie wiedzą jeszcze, czy podejmą współpracę. Jednak to, jaka decyzja zapadnie w tej sprawie, w dużej mierze za...

Ostatnie wyszukiwania