plik doc

Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I

Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I na : Pedagogika resocjalizacyjna (zaoczne). Poprawić: punkt 3. i 6. !! Ma byś Nawrata i Ringelmana.
Pedagogika resocjalizacyjna (zaoczne) Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I 1. Definicja Psychologii 2. 5 podejść psychologii podstawowa wiedza 3.`Program eksperymentalny Dolińskiego i Nawrota. 4. Co to jest eksperyment, randomizacja. 5. Prosty schemat eksperymentu do rozrysowania. 6. Próżniactwo społeczne...

plik doc

zagadnienia na kolokwium z socjologii

zagadnienia na kolokwium z odpowiedziami
KOLOKWIUM SOCJOLOGIA 1.Główne założenia i poglądy twórców socjologii: Comte- Twierdził, że społeczeństwo podlega niezmiennym prawom tak samo jak świat fizyczny. Uważał socjologię za naukę pozytywną czyli stosującą metody nauk przyrodniczych. Sformułował prawo trzech etapów pojmowania świata: teologiczny( myśleniem rządziły idee religijne i wiara, że społeczeństwo jest wyrazem woli Boga), metafizyczny i pozytywny ( zapoczątkowały odkry...

plik doc

Pytania na kolokwium z Historii Wychowania..

Kolokwium z historii wychowania na Uniwersytecie Wrocławskim.
Pytania na kolokwium z Historii Wychowania.. Gr. A Wymień europejskich przedstawicieli Renesansu. Podaj ich dzieła i ramy czasowe. Opisz jedną szkołę różnowierczą. Przedstaw jej program nauczania oraz kiedy działała. W jakim okresie żył John Lock (średniowiecze, odrodzenie czy oświecenie), oraz w jakim kraju? Jakie miał poglądy? (umysłowe, moralne czy fizyczne). Uzasadnij swoją odpowiedź co do jego poglądów oraz napisz...

plik pdf

zagadnienia na kolokwium prawo

zagadnienia na kolokwium prawo do jana Goli
1. Pojęcie prawa: prawo to zbiór obowiązujących norm, których nieprzestrzeganie jest zazwyczaj zagrożone zastosowaniem przymusu państwowego. Normy prawne wyrażone są w postaci przepisów prawnych, należycie ustanowionych przez organy państwa, w aktach prawnych normatywnych i opublikowanych. 2. Źródła prawa: Konstytucja, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawo pierwotne i wtórne UE 3. Pojęcie normy pr...

plik txt

Kolokwium prawo

Pytania z kolokwiów u mgr Jerzego Sawiłowa. Uczelnia: UE Wrocław Wydział: NE Kierunek: FiR Ćwiczeniowiec: mgr Jerzy Sawiłow
1.akty powszechnie i wewnetrznie obowiazujace 2.dobra osobiste osoby fizycznej 3.sankcje wadliwych czynnosci prawnych grupa 2: 1.zdolnosc prawna a zdolnosc do czynnosci prawnych os. fizycznej 2.wiezi w aktach normatywnych 3.subsydiarnosc na mocy kodeksu cywilnego gr A : 1. Przedstawicielstwo ^^ 2. Zawieranie umów 3. Klauzule derogacyjne gr B: 1. Osoba p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,