plik doc

Odmiana rzeczownika

odmiana rzeczownika w jezyku polskim
Rzeczowniki są to wyrazy samodzielnie nazywające, odmienne przez przypadki i liczby, mające natomiast stały i określony rodzaj. Nazywają osoby (człowiek, dziecko, król, pisarz), istoty żyjące (drzewo, muchomor, pies), przedmioty (biurko, długopis, fabryka, dolina), zjawiska (burza, deszcz) i pojęcia abstrakcyjne (smutek, uciecha, sukces, miłość). Do rzeczowników zalicza się także nazwy czynności (czytanie, mowa), cech (biel, starość) i liczb (jedynka, pi...

plik doc

asertywność

asertywność
Kotas Monika ASERTYWNOŚĆ Być asertywnym w znaczeniu najprostszym, znaczy domagać się swoich, albo czyichś praw lub występować w ich obronie, nie ograniczając przy tym praw kogoś innego. Jako człowiek masz niezbywalne prawo do wyrażania samego siebie , jeśli nie naruszasz tym samym praw innych ludzi. Masz również prawo do komunikowania swoich potrzeb, jak też do udzielania odpowiedzi odmownych, bez nie odczuwania z tego powodu wyrzutów sumienia. Wyjaśnienie postawy aserty...

plik doc

elisabeth kubler-ross rozmowy o śmierci i umieraniu

etapy zmagania się ze śmiercią na podstawie tej książki
ETAPY ZMAGANIA SIĘ ZE ŚMIERCIĄ: ZAPRZECZENIE I IZOLACJA: reakcja: ?to nie ja, to nie może być prawda?; stosowanie pewnego rytuału (wymyślanie przyczyn, dlaczego diagnoza może być błędna, czy szukanie pomocy u innego lekarza); - w głębi duszy świadomość, że diagnoza jest prawdziwa; - nadzieja, że jest inaczej; jest to postawa lękliwego zaprzeczenia, typowa dla osób, które zostały poinformowane przedwcześnie,...

plik doc

Dzikość i Zdziczenie. A.Nalaskowski

Materiał z ksiazki dzikość i zdziczenie
Dzikość i zdziczenie. Dzikość jest stanem naturalnym, stadium rozwojowym zwierząt, ludzi, społeczeństw. Dzikość jest pewnym punktem wyjścia dla ludzkości, gdy jeszcze wszystko tak naprawdę było przed człowiekiem, było do wynalezienia, do odkrycia, do poznania. W swoisty sposób jest pewnym pierwotnym, naturalnym stanem człowieka. Jak pisze prof. Nalaskowski Aleksander ?? głównym impulsem do wychodzenia z dzikości, a także do uznania zmiany...

plik doc

Części mowy

częsci mowy
1.Części mowy I. Rzeczownik -jest odmienny, odmienia się przez przypadki, liczby, rodzaje. Przypadki Mianownik ? Kto? Co? Dopełniacz ? Kogo? Czego? Czyj? Celownik ? Komu? Czemu? Biernik ? Kogo? Co? Narzędnik ? (z)Kim? (z)Czym? Miejscownik ? O kim? O czym? Wołacz ? O! -może mieć w różnych przypadkach dwa alb trzy nieco inne tematy. Są to tematy oboczne (szkoła, szkole, szkół). II. Przymiotnik -przymiotniki nazywające materiał lub przynależność nie mają sto...

plik doc

Sieroctwo społeczne i naturalne

Sieroctwo społeczne i naturalne, jego stopnie i rodzaje. Przyczyny sieroctwa, objawy, kompensacja i działania profilaktyczne.Placówki opieki całkowitej nad dzieckiem.
Sieroctwo społeczne i naturalne, jego stopnie i rodzaje. Przyczyny sieroctwa, objawy, kompensacja i działania profilaktyczne. Placówki opieki całkowitej nad dzieckiem. Sieroctwo ? to stan człowieka opuszczonego, osamotnionego. Sieroctwo naturalne (biologiczne) ? utrata przez dziecko jednego bądź obojga...

plik doc

liczebnik

odmiana liczebnika
6. liczebnik KOMPENDIUM JĘZYKOWE CZ. IX FLEKSJA IX 6 a), b) a) Informacje podstawowe       liczebnik to odmienna część mowy       liczebnik wyraża ilość, liczbę lub kolejność       liczebnik odpowiada na pytania: ile?, który? b) podziały liczebników I podział       LICZEBNIKI GŁÓWNE np. jeden, osiem, ośmiu, pięćdziesiąt, dwunastu       LICZEBNIKI PORZĄDKOWE np. pierwszy, czterna...

plik doc

socjolekty

Streszczenie artykułu na temat socjolektów.
1) Nowości strukturalne: - neologizmy absolutne: pałyczeć, sąbrzyć (wymysły Tuwima) sobość (cecha u Witkiewicza) - nowe związki frazeologiczne: pustynia intelektualna (głupiec) - innowacje w zakresie formy: fiza (fizyka), zrobić kogoś w klacz (zamiast: w konia) - innowacje w zakresie formy i znaczenia: kujownia (czytelnia) 2) Nowości znaczeniowe (neosemantyzmy) - metafory socjolektalne: czarodziej (pozer) rzeź niewiniątek (egzamin) - metoni...

plik doc

Teoria literatury - Wartości i oceny w badania literackich

Omówienie tegoż artykułu.
Wartości i oceny w badaniach literackich Naukowcy mają niechęć do ocen dla zachowania naukowej ścisłości. Intuicjonizm ? unika uogólnień w imię jedyności poznawanego dzieła, woli wartościować pośrednio przez interpretację. Skrajny historyzm ? równouprawnia wszystkie kryteria wartości, a więc w praktyce czyni je bezużytecznymi. Niektórzy zaś wartościują dużo i śmiało, ale nie zdają sobie sprawy, że subiektywnie. Markiewicz z góry odrzuca tezę, że wi...

plik doc

Składnia pojęcia

Teoria składni w pigułce
SkładniaWalencja - możliwość tkwiąca w każdym leksemie, łączenia się ze ściśle określonymi typami innych leksemów w konstrukcję składniową: a) bierna (dystrybucja) ? suma wszystkich pozycji w jakich może znaleźć się leksem i nie może b) czynna (konotacja) ? suma typów innych leksemów i ich połączeń, których się one domagają. Rząd (rekcja) ? wymóg wystąpienia leksemu w ściśle określonej formie fleks. Typy zależności składniowej: a) Znaczeniowa (Jan idzie), b) składni...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,