plik doc

koło z genetyki


choroby: fenyloketoruria, albinizm, alkaptonuria, anemia sierpowata, mukowiscydoza A - allel z mutacją a - allel prawidłowy P: AA * aa FI: Aa Aa Aa Aa dzieci są zdrowe, ale są nosicielami P: Aa * Aa FI: AA Aa Aa aa 25% prawdopodobieństwo zdrowych, 50% zdrowych ale nosicieli, 25% chorych Choroby: Fenyloketonuria Albinizm Alkaptonuria Anemia sierpowata Mukowiscydoza Galaktozemia Głuchota wrodzona FENYLOKETORURIA Mutacja zachodzi na genie kodującym enzym hydroksylazę fe...

plik doc

na koło z literatury- średniowiecze

notatki zebrane z różnych źródeł;)
1. Kompozycja ramowa, w obrębie jednej fabuły opowiadana jest inna fabuła. Jest to układ dwustopniowy – fabuła pierwszego stopnia stanowi ramę kompozycyjną dla fabuły drugiego stopnia; przy czym układ kompozycji ramowej może się zwielokrotnić. Wtedy mamy do czynienia z kompozycją szkatułkową. Klasycznym przykładem kompozycji ramowej są Baśnie z tysiąca i jednej nocy, Dekameron G. Boccaccia Dekameron (1349-1351) Giovanni Boccaccio. Zbiór stu nowel był wzo...

plik rtf

urazy okołoporodowe u noworodków

urazy
URAZY OKOŁOPORODOWE U NOWORODKÓW Urazy występują w 1,5-3% wszystkich porodów niezależnie od sposobu ukończenia ciąży, dojrzałości i urodzeniowej masy ciała noworodka. Urazy okołoporodowe powodują zaburzenia obserwowane zaraz po porodzie lub w kilka dni po nim. Noworodki doznają złamań, uszkodzeń nerwów i narządów wewnętrznych – wątroby, śledziony, nerek, nadnerczy. Na urazy częściej narażone są noworodki z dużą masą ciała. Czynniki stanowiące przyczynę urazów okołoporodowych M...

Ostatnie wyszukiwania