plik doc

Choroby wewnętrzne - badanie podmiotowe i przedmiotowe

Materiały z kliniki: * Choroby wewnętrzne: badanie podmiotowe i przedmiotowe * Kardiologia * Pulmonologia * Endokrynologia * Hematologia
INTERNA Klinika T: Choroby wewnętrzne ? badanie podmiotowe i przedmiotowe 10.10.2007 Prof. Dr hab. Bogna Wierusz Wysocka Choroby wewnętrzne kardiologia pulmonologia gastroenterologia hematologia nefrologia diabetologia endokrynologia Rozpoznanie choroby wywiad ? badanie podmiotowe (ok. 80%) badanie pacjenta ? badanie pr...

plik doc

interna

interna nadciśnienie
leki do nebulizacji: -berodual - działa bezpośrednio na receptory w drzewie oskrzelowym rozszerzając mięśniówkę oskrzeli -atrorent - działa na nerw błędny i też rozszerza tą mięśniówkę -pulmicort - glikokortykosteroid wziewny - działa p/zapalnie, p/aergicznie, p/wysiękowo  na temat dobowego profilu glikemii  po co, dlaczego i jak wyglada, podzial insuliny na zwykle i analogi  normy krwi jake ona wymaga u niej na oddziale to: erytrocyty hemoglobina leukocyty płyt...

plik pdf

książka o rzucaniu palenia

Książka przedstawia jak w łatwy sposób rzucić palenie. Działą!
Allen Carr „Łatwy sposób na rzucenie palenia” O AUTORZE W roku 1958 Allen Carr został księgowym. W swojej pracy odnosił wiele sukcesów, lecz sto papierosów wypalanych dziennie doprowadzało go do rozpaczy. W 1983 roku, po wielu nieudanych próbach rzucenia palenia przy użyciu silnej woli oraz innych metod, odkrył coś, na co wszyscy palacze czekali - Łatwy Sposób Na Rzucenie Palenia. Porzucił, więc księgowość i rozpoczął leczeni...

plik pdf

sekcja zwłok

technika sekcyjna, podstawy prawne, tanatologia, traumatologia...
TECHNIKA SEKCYJNA 1 Podstawy prawne Wykonywanie zawodu lekarza polega na: 1. rozpoznawaniu, leczeniu, zapobieganiu chorobom 2. wydawaniu orzeczeń na podstawie OGLĘDZIN OGLĘDZINY - mogą dotyczyć żywego pacjenta lub zwłok, mogą być: 1. zewnętrzne 2. wewnętrzne SEKCJA ZWŁOK - oględziny wewnętrzne podczas których badane są narządu z co najmniej 3 jam ciała: 1. GŁOWY 2. KLATKI PIERSIOWEJ 3. JAMY BRZUSZNEJ Rodzaje sekcji zwłok: 1...

plik pdf

ecmo

zastosowanie ecmo
PERFUZJA ECMO jako metoda ratowania nie tylko noworodków, ale i dorosłych z niewydolnością krążenia i/lub oddychania ECMO – a successful way to support an acutely failing heart/lungs. A chance everyone should be given Marcin Borowicz1, Ewa Urbańska2, Roman Przybylski3, Jacek Wojarski3, Adam Grzybowski2, Tomasz Szary1, Grzegorz Włoczka1, Janusz H. Skalski4, Marian Zembala3 1Zespół Perfuzji, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Te...

plik doc

geriatria

II rok pielęgniarstwa
GERIATRIA KLINIKA – WYKŁAD 1       dr. Urszula Kwapisz UWARUNKOWANIA PSYCHOSPOŁECZNE STAROŚCI MECHANIZMY STARZENIA SIĘ – WSPÓŁCZESNE TEORIE Biologiczne aspekty starzenia się: I. Teorie genetyczne       teoria sumowania się błędów       neurogenna teoria starzenia       teoria zegara molekularnego Wg. Brocklenhust starzenie jest : kontynuacja programu różnicowania ze śmiercią, ma wartości ewol...

plik doc

1. Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii

1. Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii 2. stany naglące 3. cukrzyca
Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii Zalecana liczba łóżek na oddziale wynosi 5-15 Oddział może stanowić jednostkę gospodarczą i admini9stracyjnie niezależną lub być kliniką Klinika zapewnia stałą opiekę dla chorych jest powiązana z oddziałem Rodzaje działów intensywnej terapii Internistyczny- przyjmuje pacjentów z ostrymi zagrożeniami życia chorobami układu krą...

plik pdf

Rehabilitacja-Odleżyny


Robert Latosiewicz Unieruchomienie i odle yny Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Białymstoku Unieruchomienie Definicja Unieruchomieniem nazywa się fizyczne ograniczenie całego ciała lub jego poszczególnych części w zakresie obracania się, siedzenia i chodzenia. Unieruchomienie mo e być następstwem: chorób lub uszkodzeń układu nerwowo–mięśniowo– szkieletowego (np. pora enie, udar mózgowy, itp.) cię kich chorób wymagających pozostania w łó ku długotrwałego pozostawania w pozy...

plik pdf

zespoły neurologiczne

prezentacja w pdf z neurologii
Zespól wiotki: Zespo y neurologiczne Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1 Niedow ad, pora enia wiotkie Os abienie, zniesienie odruchów ci gnistych, okostnowych Zaniki mi niowe Obni enie napi cia mi niowego 3 Niedow ad, pora enie spastyczne Wygórowane odruchy ci gniste Rzepkotrz s, stopotrz s Wzmo enie napi cia mi niowego – typ scyzorykowy Zniesienie lub os abienie odruchów powierzchownyc...

plik doc

chirurgia jednego dnia

definicja i zabiegi wykonywane w zakresie chirurgii jednego dnia
Co to jest Chirurgia Jednego Dnia? Chirurgia Jednego Dnia jest sposobem leczenia zabiegowego realizowanego w Dziennych Oddziałach, których celem jest wykonanie u pacjenta określonego zabiegu chirurgicznego w minimalnym czasie (tzn. pacjenci są przyjmowani i wypisywani w ciągu 24h). Pomysł opieki dziennej powstał ponad 10 lat temu w USA i Kanadzie. Następnie metode tę upowszechniono w krajach Europy zachodniej. W Polsce pacj...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,