plik docx

Homofobia problem społeczny

opis homofobii w ujęciu problemu społecznego

Problem homofobii w społeczeństwie. Sytuacja społeczno polityczna homoseksualistów.

Homofobia, czyli nieuzasadniona niechęć i agresja w stosunku do osób homoseksualnych stała się w ciągu osta...

plik doc

krótka praca z psychologii


Praca z psychologii Temat: Rola rodziny w społeczeństwie polskim. Funkcje rodziny. W naszym kraju życie w rodzinie jest powszechnie przyjętym sposobem życia. Posiadanie rodziny, jej założenie stanowi w naszym społeczeństwie jedną z wartości naczelnych obok pracy zawodowej, na co wskazują liczne badania. Życie rodzinne towarzyszy nam od narodzin, aż do śmierci. W epokach i kulturach na przełomie wieków, w których żyła i rozwijała się ludzkość istniały określone formy życ...

plik doc

wpływ aktywnosci fizycznej na proces starzenia sie

wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się
Otręba Iwona, Waleczek Joanna Katowice 25 Aktywność i starzenie się Wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się Treść pracy: W wielu krajach, także i w polskim społeczeństwie, uważa się, że boisko, basen, gry rekreacyjne i sportowe przeznaczone są dla dzieci i ludzi młodych, natomiast telewizja i wygodny fotel – dla osób w wieku starszym. A przecież ćwiczenia fizyczne i sport nie muszą i nie powinny kończyć się z chwilą do...

plik doc

NA opracownie

NA
ROZDZIAŁ I NAUKA ADMINISTRACJI JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA       Przedmiot nauki administracji 1. Pojęcie administracji Administracja publiczna (państwowa) – obejmuje administrację rządową, samorządową, wykonywaną przez związki samorządowe oraz różnego rodzaju zrzeszenia, zakłady czy fundacje prawa publicznego. Określa działalność trwałą i planowaną, organizującą pewną liczbę osób i wielkość dóbr, a zmierzającą w ostatecznym swym celu do zaspokojenia interesów i potrzeb c...

plik doc

rehabilitacja chorych po udarze mózgu

Skutki udaru, którymi są porażenie lub niedowład przeciwnej do udaru strony ciała owocują m.in. zaburzeniami sprawności fizycznej .Trudności w zmianie pozycji w lokomocji czy samoobsłudze sprawiają że pacjent traci możliwośc pracy i pełnego udziału w życiu społecznym, czasem dochodzi do zmian w relacjach rodzinnych i małżeńskich ,co powoduje pogorszenie stanu psychicznego pacjenta.
Rehabilitacja chorych po udarze mózgu Udar mózgu jest jednym z najistotniejszych problemów medycznych i ekon...

plik doc

PIELĘGNIARSTWO ALERGOLOGICZNE

Wykłady z pielęgniarstwa alergologicznego
Reakcje alergiczne na ukąszenia owadów Patomechanizm: -głównie reakcje nadwrażliwości typu I -rzadziej kompleksów immunologicznych typu III - odczyny nieimmunologiczne np. toksyczne Podobieństwa do innych reakcji IgE-zależnych: -patomechanizm -symptomatologia -zasady diagnostyki i leczenia Różnice: -dynamika i nasilenie reakcji po urządzeniowej -historia naturalna -wygaszanie nadmiernej reakcji na jad u części chorych -wyjątkowa podatn...

plik odt

edukacja WZW

wzw c
      W społeczeństwie polskim wiedza na temat wirusowego zapalenie wątroby typu C jest nadal bardzo niska, liczba osób chorych i nosicieli ciągle wzrasta, więc edukacja pacjentów jest bardzo potrzebna. WZW C nazwany jest cichym zabójcą, bo niewiedza społeczeństwa utrzymuje go przy życiu. Otrzymanie wiadomości że, jest się zakażonym wirusem C może spowodować duże zmiany w życiu pacjenta i jego rodziny. W tej pracy zajmę się przedstawieniem wskazówek d...

plik docx

integracja niepełnosprawnych

Definicja INTEGRACJI Słowo "integracja" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza, jak podaje Słownik wyrazów obcych "zespolenie się, scalenie, tworzenie całości z części. Integracja może być ekonomiczna, polityczna, społeczna ...„

INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,