plik pdf

Jan z Czarnkowa - Kronika

KRONIKA JANA Z CZARNKOWA Redakcja naukowa Prof. dr hab. STANISŁAW SIERPOWSKI Wstęp dr HANNA KRZYŻOSTANIAK Przekład z języka łacińskiego JÓZEF ŻERBIŁŁO Przypisy MAREK D. KOWALSKI
BIBLIOTEKA ŹRÓDEŁ HISTORII POLSKI Pod redakcją naukową prof. dra hab. Stanisława Sierpowskiego KRONIKA JANA Z CZARNKOWA Redakcja naukowa Prof. dr hab. STANISŁAW SIERPOWSKI Wstęp dr HANNA KRZYŻOSTANIAK Przekład z języka łacińskiego JÓZEF ŻERBIŁŁO Przypisy MAREK D. KOWALSKI Niniejsze wydanie oparte jest...

plik doc

J. A. Morsztyn

prezentacja wybranych utworów Morsztyna
Jan Andrzej Morsztyn był jednym z najwybitniejszych poetów polskiego baroku. Jego najważniejszą spuścizną literacką stały się lekkie, błyskotliwe wiersze, głównie o tematyce miłosnej oraz towarzyskiej. Utwory te są efektem dobrej znajomości i trzymania się zasad sztuki poetyckiej oraz sprawności językowej zdobytej przede wszystkim przez liczne przekłady z języków obcych, a także naśladownictwa znakomitych wzorców, zwłaszcza klasycznych J. Krzyżan...

plik doc

konspekt religia starożytnego egiptu

konspekt lekcji na temat religii starożytnych Egipcjan
Konspekt lekcji historii 1. Szkoła: Gimnazjum 2. Klasa: I 3. Temat: Wierzenia Starożytnych Egipcjan 4. Cele: a) uczeń po lekcji powinien znać: - pojęcia: religia politeistyczna, mumia, balsamowanie, piramida, sarkofag, „Księga Umarłych”, „sąd Ozyrysa”; - głównych bogów czczonych w starożytnym Egipcie: Re, Izydę, Amona, Horusa, Ozyrysa, Tota; - sposoby grzebania zmarłych obowiązujące u Egipcjan (mumie, balsamowanie ciała, pira...

plik doc

J.F.Herbart

myśl pedagogiczna Herbarta
Jan Fryderyk Herbart – urodził się 4. maja 1776 roku w Oldenburgu a zmarł 14. sierpnia 1841 w Getyndze. Był niemieckim filozofem, psychologiem i pedagogiem. Przebywając w Szwajcarii zapoznał się z teorią Pestalozziego, której stał się wyznawcą i reformatorem. W swoich pracach starał się nadać pedagogice naukowy charakter i dlatego przypisuje mu się przydomek „ojca naukowej pedagogiki”. Herbart uważał, że procesy nauczania i wychowania przebiegają według pewnego s...

plik doc

Języki i metody programowania (C) - wykład

Języki i metody programowania (ANSI C) Prowadzący Jan Duda
Języki i metody programowania semestr II – język C Wykład 1 Geneza i zastosowanie języka C/C++. Język „niezbyt wysokiego poziomu” mający zastąpić asembler w programowaniu systemowym, zapewniając jego wydajność, a jednocześnie przenaszalny na różne platformy sprzętowe. 1972 Dennis Ritchie, Brian Kernigham, Bell Lab, Unix, PDP 11 1979-1984 Bjarne Stroustrup Język C++ (Projektowanie i rozwój języka C++, WNT 1996)) Ogólna struktu...

plik doc

pedagogika-

geneza pedagogiki, metodologia, Jan Amos Komeński, Kwintylian, Jan Fryderyk Herbrt itd
GENEZA PEDAGOGIKI, pedagogika (pedagog), ten kto prowadził chłopca. Gimnazjon, pochodzi od słowa gimnastyka, było to miejsce do ćwiczeń gimnastycznych. Ćwiczenia gimnastyczne były bardzo ważne dla greków. W gimnazjach prowadzono naukę, słuchano wykładów. Język grecki to język ludzi wykształconych, ludzi kulturalnych. GIMNAZJONY, inaczej palastreny odbywały się tam również ćwiczenia fizyczne, wojskowe, p...

plik doc

pedagogika

naturalizm pedagogiczny, socjologizm pedagogiczny, pragmatyzm pedagogiczny, pedagogika kultury, antypedagogika, JAN AMOS KOMENSKY, FLORIAN ZNANIECKI, JOHANN FRIEDRICH HERBART, JAN JAKUB ROUSSEAU, EMILE DURKHEIM, JOHN DEWEY .
NATURALIZM czy też inaczej Pajdocentryzm, to ruch, któremu początki dał francuski filozof i pedagog Jan Jakub Rousseau, głosząc tezę swobodnego wychowania zgodnego z natura dziecka. Naturalizm pedagogiczny odkrywał dziecko, jego potrzeby, zainteresowania, ograniczając r...

plik doc

Jan Jakub Rousseau


Jan Jakub Rousseau Z Wikipedii, wolnej encyklopedii. (Przekierowano z Jean-Jacques Rousseau) Jan Jakub Rousseau (1712-1778) Jean-Jacques Rousseau (Jan Jakub Rousseau)(czyt. Żan Żak Ruso) (urodzony 28 czerwca 1712 - zmarł 2 lipca 1778), francuski pisarz, filozof i pedagog, twórca koncepcji swobodnego wychowania. Rousseau urodził się w Genewie, jako syn zegarmistrza. Wcześnie został sierotą. Tułał się od dzieciństwa, ciągle zmieniając opiekunów, przytułki i zajęcia. Był samoukiem, nie o...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,