plik doc

stres

skrypt dla studentów pielęgniarstwa
Dydaktyka –wykłady z greckiego didasco – uczę, nauczam i didescalos – nauczyciel, pouczający. Po raz pierwszy termin użyty w Niemczech w XVII w. Oznacza naukę o nauczaniu i uczeniu się, należącą do rodziny dyscyplin o wychowaniu – nauk pedagogicznych. Wg niemieckiego dydaktyka z XVII w. Wolganga Ratkego jest nie tylko sztuką nauczania, ale również wychowania. Podobnie uważał znany dydaktyk czeski Jan Amos Komeński – autor opublikowanego dzieła „Wielka...

plik doc

Dydaktyka

Nauki o rodzinie dydaktyka
w1 – dydaktyka jako nauka (0610)       etymologia, geneza i znaczenie nazwy dydaktyka didaktikos – łac. pouczający didasko – uczę       przemiany dydaktyki jako nauki - 1613 – pierwsze użycie słowa: Jung Joachim, Helwig Krzysztof – „Krótkie sprawozdanie z dydaktyki czyli sztuki nauczania Ratychiusza”; dydaktyka jako działanie praktyczne czyli sztuka wymagająca talentu; - XVII w. – Jan Amos Kodeński – „Wielka Dydaktyka przedsta...

plik doc

historia wychowania

referat wychowanie w epoce realizmu
Pedagogika epoki realizmu wieku XVII. Wiek XVII w Europie był przełomowym okresem zarówno w polityce ,gospodarce jak i nauce. Po rewolucjach i po zakończeniu wojny trzydziestoletniej utrwala się podział wyznaniowy w Europie. Na znaczeniu traci papiestwo i wraz z tym kończy się wiek teologiczny w pedagogice. Nauczanie teoretyczne przechodzi w nauczanie praktyczne. Następuje rozwój nauk przyrodniczych. Powstają nowe instytucje tzw.akademie naukowe pod pat...

plik doc

Wprowadzenie do pedagogiki pracy

dr. Renata Tomaszewska – Lipiec
WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI PRACY – ZALICZENIE Pedagogika pracy – jako dyscyplina pedagogiczna istnieje 42 lata. Powstała w 1972r. i została powołana przez Instytut Kształcenia Zawodowego w Warszawie, którym kierował prof. Tadeusz Nowacki (twórca). Przygotowuje ona człowieka do pracy. Główne hasła tej dyscypliny:       człowiek – obywatel – pracownik       praca i wychowanie człowieka Trzy działy pedagogiki pracy:  ...

plik doc

Pedagogika \'nowego wychowania\' ;)

Charakterystyka prądu, założenia, przedstawiciele, krytyka.
NOWE WYCHOWANIE W PEDAGOGICE 1.Charakterystyka Pedagogiki Nowego Wychowania : ( Karolina ) Pedagogika Nowego Wychowania to nazwa tego prądu używana w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych określana była mianem progresywizmu, podkreślając tym samym aktywizm i nastawienie na kreowanie przyszłości. W europie natomiast, gdzie jeszcze przewodził tradycjonalizm posługiwano się takimi nazwami jak: szkoła nowa, szkoła twórcz...

plik pdf

Jan Długosz - Bitwa grunwaldzka

JAN DŁUGOSZ Bitwa Grunwaldzka Redakcja naukowa Prof. dr hab. STANISŁAW SIERPOWSKI Wstęp dr HANNA KRZYŻOSTANIAK Przekład XIX wieczny Przypisy JAN DĄBROWSKI
BIBLIOTEKA ŹRÓDEŁ HISTORII POLSKI Pod redakcją naukową prof. dra hab. Stanisława Sierpowskiego JAN DŁUGOSZ Bitwa Grunwaldzka Redakcja naukowa Prof. dr hab. STANISŁAW SIERPOWSKI Wstęp dr HANNA KRZYŻOSTANIAK Przekład XIX wieczny Przypisy JAN DĄBROWSKI Niniejsze wydanie oparte jest na publikacji edycji krytycznej: Zakładu Naro...

plik doc

Jan Turowski - "Wielkie struktury społeczne" - opracowanie

Jan Turowski - "Wielkie struktury społeczne" - opracowanie
Jan Turowski „Wielkie struktury społeczne” ROZDZIAŁ I Socjologia humanistyczna- zajmuje się związkami między jednostką, społeczeństwem i kulturą. Humanistyczna- bo podstawą tych związków jest świadome działanie człowieka. Społeczeństwo wg A.Comte’a i H.Spencer’a- system kulturowy, obejmujący całą rzeczywistość ponadorganiczną. Comte- solidarność jednostek połączonych więzami kulturowymi- strukturą polityczną, obyczajami, języki...

plik odt

Jan Matejko

biogram J. Matejki
Jan Alojzy Matejko (ur. w czerwcu 1838 w Krakowie, zm. 1 listopada 1893 w Krakowie) – malarz polski, twórca obrazów historycznych i batalistycznych, historiozof. W latach 1852-1858 studiował u Władysława Łuszczkiewicza i Wojciecha Stattlera w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, której później był dyrektorem (od 1873). Ojciec malarza, Franciszek Matieyka (Matejko), był Czechem, urodzonym w Roudnicach koło Hradca Králové jako syn chłopski. Przybył do Galicji w charakterze...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,