plik rtf

Jan Amos Komeński

Krótkie, wypunktowane, najważniejsze informacje o Janie Amosie Komeńskim, jego poglądach na wychowanie, modelu edukacji itp. Dobre do szybkich powtórek.

plik doc

Jan Amos Komeński

Jan Amos Komeński
Na podstawie podręcznika Stanisława Litaka ?Historia wychowania? wyd. WAM Jan Amos Komeński (1592-1670) - był Czechem, pochodzącym z Moraw. Urodził się w małym mieście ? w Niwnice jako syn zamożnego młynarza. - studiował w Pradze oraz na kalwińskich Uniwersytetach w Herborn i Heidelbergu. Był wyznania Braci Czeskich oraz był zwolennikiem milenaryzmu ? czyli doktryny, że wraz z końcem świata nastąpi powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemie oraz tysiącletnie...

plik rtf

Jan Amos Komeński

Zasady nauczania według Jana Amosa Komeńskiego (9).
Jan Amos Komeński - "Wielka Dydaktyka" - zasady nauczania (własnymi słowami). Zasada 1: Natura uwzględnia odpowiedni czas Jak się tą zasadę łamie w szkołach: nie obiera się odpowiedniego czasu na nauczanie Jak powinno być: - nauka powinna rozpoczynać się od najmłodszych lat (ale też nie za wcześnie !) - nauka powinna odbywać się w godzinach porannych - program nauczania powien być tak opracowany, aby nauczanie bylo dostosowane do wiek...

plik docx

Jan Amos Komeński- najważniejsze poglądy na dydaktykę

najważniejsze poglądy na dydaktykę Komeńskiego

Jan Amos Komeński (1592-1670) -największym pedagogiem czasów nowożytnych. Był Czechem .  Należał  do grupy religijnej Braci Czeskich. Zmuszony do opuszczenia Czech, przebywał i był nauczycielem w Polsce. Najobszerniejszym dziełem pedagogicznym Komeńskiego jest „Wielka dydaktyka”.

  1.  Komeński stworzył koncepcję k...

Ostatnie wyszukiwania