plik doc

Jacobson poetyka w świetle językoznawstwa

Jacobson poetyka w świetle językoznawstwa
R. Jakobson ? Poetyka w świetle językoznawstwa Schemat komunikacyjny R. Jakobsona. Funkcje języka. Jak realizuje się funkcja poetycka? Def. funkcji poetyckiej wg R. Jakobsona. Kontekst Komunikat Nadawca ................................... Odbiorca Kontakt Kod Schemat komunikacyjny R. Jakobsona Funkcja poznawcza (?oznaczająca? ?denotatywna?) nacechowanie pada na kontekst, jest to ogół informacji, które zostaj...

plik doc

Strukturalizm

Teoria Języka
MBL – egzamin – dr Małecki Strukturalizm I       Strukturalizm był najbardziej ekspansywnych kierunków humanistyki XX wieku. Za jego początek uważa się datę wydania Kursu językoznawstwa ogólnego F. de Saussure’a (1916), szczytowy moment to okres powojenny związany z myślą Claude’a Levi – Straussa. Można powiedzieć, że wpływ strukturalizmu jest odczuwany do dziś. Burzyńska pisze, że poststrukturalizm jest „mutacją” strukturalizmu, więc str. trwał praktycznie p...

plik doc

AWANGARDA KRAKOWSKA: PRZEDSTAWICIELE I POETYKA

AWANGARDA KRAKOWSKA: PRZEDSTAWICIELE I POETYKA (XX-lecie miedzywojenne).
13. AWANGARDA KRAKOWSKA: PRZEDSTAWICIELE I POETYKA Awangarda krakowska powstała w dwudziestoleciu międzywojennym, pod wpływem atmosfery artystycznej wytworzonej przez ekspresjonizm, formizm i futuryzm. Ruch ten usiłował twórczo rozwijać zasadniczą myśl nowatorów z lat przedwiośnia niepodległości. Zajmował stanowisko opozycyjne do kierunków tradycjonalnych. Awangarda - franc. avant garde - straż przednia, oka...

plik pdf

Adam Kulawik - Poetyka LITERATUROZNASTWO

ksiązka
ADAM KULAWIK POETYKA WSTĘP DO TEORII DZIEŁA LITERACKIEGO WYDANIE II POPRAWIONE ANTYKWA KRAKÓW MGMXCIV SPIS TREŚCI Od autora Część pierwsza 5 Problematyka ogólna poetyki Poetyka i jej przedmiot Kategoria literackości Dzieło literackie Funkcje dzieła literackiego Komunikacja literacka. Autor. Podmiot literacki. Czytelnik Część druga Stylistyka Zagadnienia ogólne. Stylistyka i jej przedmiot System językowy Pojęcie tekstu Funkcje mowy Styl językowy Klasyfikacja stylów językowy...

plik doc

EKSPRESJONIZM ?ZDROJU?.

EKSPRESJONIZM ?ZDROJU? (XX-lecie międzywojenne)
ZAG.3. EKSPRESJONIZM ?ZDROJU?. EKSPRESJONIZM- nurt ten powstał jeszcze przed I wojną światową, korzeniami sięgał do średniowiecza, baroku i romantyzmu. Ekspresjoniści akcentowali : -chęć wyrażania uczuć (czyli ekspresja) jako dominująca potrzebę artysty, -dążenie do wyrażania uczuć wiązali z potrzeba piękna i harmonii w poezji, -operowali gwałtownymi uczuciami: przerażeniem, ekstaza, uniesieniem, -swoją sztukę nazywali ?krzykiem...

plik doc

AWANGARDA KRAKOWSKA: PRZEDSTAWICIELE I POETYKA

AWANGARDA KRAKOWSKA: PRZEDSTAWICIELE I POETYKA (XX-lecie międzywojenne).
13. AWANGARDA KRAKOWSKA: PRZEDSTAWICIELE I POETYKA AWANGARDA - nowatorska działalność intelektualna, zwłaszcza artystyczna. Ukształtowała się na początku lat dwudziestych. Poeci Awangardy Krakowskiej skupiali się wokół czasopisma ?Zwrotnica?, które ukazywało się w Krakowie w dwóch seriach, w latach 1922-23 oraz 1926-27. Skład grupy: Tadeusz Peiper -teoretyk grupy; po powrocie z Hiszpanii wydał pr...

plik doc

Teoria litaratury - poetyka kompozycji

Omówienie tegoż artykułu.
Poetyka kompozycji Autor zajmuje w czasie narracji pozycję: - zewnętrzną (jakby był niewidzialnym obserwatorem) - wewnętrzną (jakby był realnym świadkiem wydarzeń) Tu: pozycja wobec określonego bohatera: - zewnętrzna (reportaż z miejsca akcji) - wewnętrzna (punkt widzenia bohatera) Istnieje możliwość nakładania się różnych punktów widzenia w narracji - u Dostojewskiego. Pozycja z...

plik doc

Metoda cech stylowych

Notatka o metodzie cech stylowych wraz z przypisami. Przepraszam, ale z roztargnienia nie usunęłam swoich danych...
Paula Biczyk I FP (UM) Korzystając z procedury badawczej jaką jest metoda cech stylowych, w pierwszej kolejności musimy zdecydować się na konkretną definicję stylu, która będzie dla naszej pracy właściwa i przydatna. Jak zauważają Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak i Cezary Piątkowski J. Brzeziński, K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Historyczna stylistyka polszczyzny a...

plik odt

Kulawik- Poetyka- notatki

Notatki z książki Adama Kulawika, rozdział wersologia
Adam Kulawik- Poetyka NOTATKI 1. System prozodyjny- to zespół czynników brzmieniowych mowy, tworzony przez intonację, akcent i pauzę, służących do akustycznej delimitacji tekstu. Funkcje tego systemu spełniają się w obrębie zdania, a w zależności od tego, który z elementów stanowi dominantę segmentacyjną, rozróżniamy trzy formacje prozodyjne tekstu: PROZĘ, SKANDOWANIE oraz WIERSZ. 2. Kolon- człon zdania, który zorganizowany jest...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,