plik odt

badania ilościowe w naukach

referat
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji Badania ilościowe w naukach pedagogicznych i ich interpretacja. Obserwacja skategoryzowana, wywiad kwestionariuszowy i ankieta. Izabela Raszeja Pedagogika z pracą socjalną gr. M       Metodologia badań pedagogicznych jest nauką zajmującą się zasadami (ogólnymi zaleceniami mającymi na celu ułatwienie skutecznego przeprowadzenia badań) i sposobami (strategiami gromadzenia i opracowywania wyników badań) postępowania...

plik doc

teoria wychowania

praca na temat
Zakres i zadania historii wychowania Zadaniem historii wychowania jest badanie, jak w poszczególnych stadiach różne społeczeństwa organizowały u siebie wychowanie i dlaczego właśnie takie, a nie inne stanowiły systemy pedagogiczne. Do historii wychowania należą: dzieje praktyk wychowawczej dzieje teorii wychowawczej Przedmiot badań historii wychowania: Historia myśli pedagogicznej (dzieje pedagogiki jako nauki, doktryn, prądów pedagogicznych) Historia szkół i i...

plik doc

metodologia badąń własnych na pedagogice

metodologia nbadąń własnych na pedagogice
Metodologia badań własnych Poniższa część pracy została poświęcona na przedstawienie celów, problemów oraz metod badań nad zjawiskiem DDA. Celem badań pedagogicznych, które są zawarte w niniejszej pracy jest ukazanie funkcjonowania DDA w rodzinie i społeczeństwie. Natomiast przedmiotem badań jest zjawisko osób będących DDA. W metodologii badań pedagogicznych możemy wyróżnić dwa nurty: badania jakościowe i badania ilościowe. Na badania ilościo...

plik doc

Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych

Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych
Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych Badania naukowe służą realizacji pewnych celów oraz dotyczą określonych przedmiotów; w przypadku badań pedagogicznych będą to na przykład: dzieci wychowujące się w domach dziecka instytucje edukacyjne nauczyciele placówki opiekuńcze studenci uczniowie szkół wszelkie zjawiska wiążące się z procesem wychowania wychowawcy Na proces wychowania s...

plik doc

Socjologia wychowania wykłady

1.Przedmiot i zakres badan socjologii: SOCJOLOGIA- to nauka o społeczeństwie, zbiorowosciach ludzkich (grupach społecznych). Przedmiotem jej badan są: -zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, -struktury tych zbiorowości, -zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach , wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i siły rozbrajające tą osobowość, -zmiany i przekształcenia w nich zachodzące. Socjologia musi utrzymywać bliskie k...

plik doc

Metody, techniki, narzędzia badawcze stosowane w badaniach naukowych

Metody, techniki, narzędzia badawcze stosowane w badaniach naukowych
TEMAT: ,,Metody, techniki, narzędzia badawcze stosowane w badaniach naukowych” Wybór metod, technik, narzędzi badawczych Według A. Kamińskiego ,,metody badan to zespoły teoretycznych uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całości postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego”. Tech...

plik docx

uzaleznienie od internetu

uzależnienie od internetu

Uzależnienie od Internetu jest stosunkowo nowym uzależnieniem, uznaje się je za problem XX i XXI wieku, a za przyczynę podaje się przypadający na ten czas błyskawiczny rozwój technologii cyfrowej, co powoduje, że uzależnienie postępuje równie szybko jak rozwój technologii. W początkowej fazie diagnozowania problemu uzależnienia od Internetu stawiano raczej na fakt iż to mężczy...

plik doc

pytania na egzamin z anatomii rok I

Pytania z 4 kół z anatomii I rok pielęgniarstwa Gumed
kolo 1 uklad miesniowy i kostny 1. Struktura miednicy. 2. Mięsień czworogłowy uda, jego funkcje. 3. Z czego składa się staw kolanowy? 4. Lędźwiowy odcinek kręgosłupa, ile ma kręgów? 5. Ile jest wyrostków poprzecznych w kręgu? 6. Na jakim odcinku kręgosłupa występuje kifoza (kyfoza)? 7. Co robi mięsień naramienny (funkcje)? 8. Wymienić co wchodzi w skład obręczy kości kończyny górnej. 9. Co robi mięsień trójgłowy ramieni...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,