plik doc

Problemy globalizacji

Tematy prac
?Problemy globalizacji? red. Stanisława Michalkiewicza (zarówno studia licencjackie jak i magisterskie). Tematy prac: Globalizacja gospodarcza - korzyści i ryzyka. Ewolucja światowego systemu monetarnego. Wpływ globalnej strategii militarnej na systemy polityczne państw. Rząd światowy, czy powrót do anarchii w stosunkach międzynarodowych. "Uniwersalizm", a zachowanie tożsamości. Student ma obowiązek napisać pracę na jeden dowolnie wybrany przez siebie temat....

plik doc

Temat ćwiczeń: Jak radzić sobie z agresją i stresem?

Temat ćwiczeń: Jak radzić sobie z agresją i stresem?
Temat ćwiczeń: Jak radzić sobie z agresją i stresem? Napięcie i ogólne podrażnienie sprawia, że ludzi dochodzi do agresywnego odreagowania, pociągającego za sobą kolejne werbalne i fizyczne ataki. Aby takim sytuacjom zapobiegać, należy uczyć panowania nad złością i kontrolowania własnych zachowań i reakcji w stosunku do innych osób. Dzieci i młodzież przejawiające społeczną agresję są tylko na pozór niezależne, silne i pewne siebie. Zwy...

plik doc

praca licencjacka

jak napisać pracę licencjacką
Badanie w położnictwie wykład 3. ‘Jak napisać pracę licencjacką’ Preferowane jest: -studium przypadków dopuszcza się również: -pracę podglądową na dany temat -pracę badawczą [np. sondaż diagnostyczny] Studium przypadków zawiera:       str. tytułową       Wstęp/dlaczego opisuję ten przypadek/ -do 3stron.       Dane o rodzącej [np. ciężarna H.C l 28. mężatka, wykształcenie wyższe]      ...

plik doc

metodologia

rgzamin
1. opisać metodę ilościową, wskazać jej plusy i minusy,w obrębie tej metody  wskazać temat badań,cel i przedmiot.  2. co to jest problem badawczy i jakie są rodzaje, napisać 3 problemy do tematu z 1 pytania.  1. co to jest metoda, technika i narzedzie. podac przyklady. 2. wymyslic temat, cel i przedmiot. nbapiisac krotki arkusz obserwacyjny. Strategia ilościowa w badaniach społecznych: - metody badań; eksperyment pedagogiczny i jego zastosowanie, monografia pedagogiczna, m...

plik doc

matma...ćw

majma
Pojęcia całki       - jest to działanie odwrotne do pochodnej. Wzory: 1.                               Przykład:       Przykład: Przykład: Przykład: Przykład: Przykład:       Przykład: Uproszczenia możliwe w obliczeniach: Uproszczenie 1.       Wyprowadzenie: Rozwiążmy poniższy przy...

plik doc

symonides referat

Biografia Symonidesa i omówienie wybranych przykładów dzieł.
SYMONIDES Z KEOS Symonides był poetą greckim urodzonym w Julius na wyspie Keos (stąd przydomek). Przez większą część życia przebywał na dworach władców i tyranów. Najpierw mieszkał w Atenach na dworze Pizystrata, potem udał się do Tesalii, gdzie przyjmowano go na dworach Aleaudów i Skopadów. Cieszył się wielkim autorytetem zarówno pisarza jak i twórcy dzieł literackich. Większość jego dzieł powstawała na zamówienie...

plik doc

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem

wypracowanie
Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie? Spotkałem się kiedyś z porównaniem wynalazku Gutenberga do odkrycia nowej i nieznanej galaktyki. W jego wyniku powstaje nowy wszechświat, który poznać może nawet zwykły człowiek pod warunkiem, że ?zakupił wejściówkę?, to jest posiada umiejętność czytania i pisania. Obawiam się, że ja w prawdzie wejściówkę posiadam, lecz nie często korzystam z możliwo...

plik pdf

Eco Umberto - Sześć przechadzek po lesie fikcji

Poetyka i teoria literatury
Umberto Eco Sześć przechadzek po lesie fikcji przełożył Jerzy Jarniewicz Wydawnictwo Znak Kraków 1996 l Tytuł oryginału: SIX WALKS IN THE FICTIONAL WOODS Copyright © 1994 by the President and Fellow of Harvard College Opracowanie graficzne HALINA WÓJTOWICZ Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Znak, Kraków 1995 Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1996. Wydanie l, dodruk Zakład Poligraficzny SIW Znak, Kraków, ul. Kościuszki 37 ISBN 83-7006-448...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,