plik doc

dydaktyka

Dydaktyka
DYDAKTYKA Z ELEMENTAMI EDUKACJI MEDYCZNEJ „Dydaktyka” pochodzi z języka greckiego, w którym didaktikos znaczy pouczający, a didaktika – uczę. žPo raz pierwszy użyto jej w 1613 roku w Niemczech. žKrzysztof Helwig i Joachim Jung, analizując działalność Wolfganga Radkego (językoznawcy i rzecznika nauczania) opracowali „Krótkie sprawozdanie z dydaktyki, czyli sztuki nauczania Ratychiusza”. Autorzy uważali dydaktykę za sztukę nauczania. Rodzaje dydaktyk: žDydaktyka ogólna...

plik doc

sens i język grafitti

praca mat. na temat Sens i język graffiti. Omów na przykładzie zebranego materiału.
Praca maturalna Temat: Sens i język graffiti. Omów na przykładzie zebranego materiału.       Literatura podmiotu. „Polskie mury: album” , Wydawnictwo Comer, 1991, ISBN: 8385149082 Banksy, „Wall and piece” , Random House, 2007, ISBN: 0500283427       Materiały pomocnicze (reprodukcje) : Roskowiński, Mural „Powstanie Warszawskie” na murze stadionu Polonia, http://www...

plik docx

Charakterystyka licznika Geigera ? Millera

sprawozdanie, Charakterystyka licznika Geigera ? Millera,

Politechnika Koszalińska

plik doc

kazusy kodeks karny

Moje zadanie. Dostałam za nie 100 pkt
KAZUSY KODEKS KARNY       Czy w przemiotowej sytuacji znajdzie zastosowanie polski kodeks karny co do czynu, którego dopusciła się Dagmara T. Zgodnie z zasadą personalną ( inaczej zasadą narodowości podmiotowej ) obywatel polski powinien stosowac się do prawa polskiego nawet gdy przebywa za granicą. Oznacza to, że po powrocie do kraju będzie on pociagniety do odpowiedzialności przed sądem polskim. Warunkiem jednak odpowiedzialności z...

plik doc

Bohaterowie Żeromskiego

Wypracowanie
Bohaterowie utworów S. Żeromskiego. Ocena. Jednym z najwybitniejzych twórców doby Młodej Polski był Stefan Zeromski. Urodził się w 1864r. Jako młody chłopiec uczęstrzał do gimnazjum w Kielcach, następnie rozpoczął studia, których nie ukończył. Był w Paryżu, Szwajcarii i we Włoszech. Swoją tworczość rozpoczął od nowel i szkiców powieściowych, ukazujących krzywdę społeczną, zacofanie, wyzysk ekonomiczny ludu wiejskiego.Rozpoczął rownież walkę w swoich utworach o sprawied...

plik docx

szkoły różnowiercze

wykład z HW, szkoły kalwińskie, luterańskie, ariański, braci czeskich

Szkoły różnowiercze

Po rozłamie w kościele katolickim, który nastąpił w 1517r. za sprawą Lutra, który w kościele w wittenberdze (?) przedstawił swoje tezy nastąpił wzrost zainteresowania szkolnictwem wśród nowopowstałych wyznań. Zarówno Luteranie jak i Kalwini, Arianie oraz Bracia Czescy doszli bowiem do wniosku, że szkolnictwo będzie doskonały...

plik doc

PROCESY URBANIZACJI, WIZJA MIAST W XXI W.

materiały z wykładów mezzostruktury społeczne
POGŁĘBIONA REFLEKSJA NAD PROCESEM URBANIZACJI. Na bazie tego zajmiemy się problemami współczesnymi, dotyczącymi miast. WIZJA MIASTA XXI WIEKU. Bazą do tego tematu będzie ?Nowa Karta Ateńska?,czyli program rozwoju miast zakreślony w 2003 roku. Pozycja ta z jednej strony jest konkretnym omówieniem rozwoju miast na świecie, omówieniem cech współczesnej urbanizacji, a z drugiej strony jest pewnym programem na przyszłość. Wiedza zaczerpnięta z tej...

plik pdf

sprawozdanie z przebiegu stażu

sprawozdanie ze stażu
……………………………..……. (Imię i nazwisko) …………………………………… ……………………………………. (Adres zamieszkania) SPRAWOZDANIE OSOBY ODBYWAJĄCEJ STAŻ Okres odbywania sta u od dnia .................... do dnia ................. Miejsce odbywania sta u………………………………. ........................................................... ....................................................................................................................................................... Opiekun bezrobotnego o...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,