plik doc

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów „Pana Tadeusza” i „Dziadów cz. III” napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.

Praca maturalna
Temat: Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów „Pana Tadeusza” i „Dziadów cz. III” napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.       Autorem „Pana Tadeusza” oraz „Dziadów cz. III” jest Adam Mickiewicz. Oba utwory poc...

plik doc

streszczenie gramatyki historycznej

Streszczenie na egzamin z gramatyki historycznej. Po zmniejszeniu czcionki można je łatwo przerobić na ściągę ;-)
Język praindoeuropejski ? ok. 3000 lat przed naszą erą, teren leśno-stepowy nad dolną Wołgą. Język pie. ? dialekty pie. ? prajęzyki rodzin języków europejskich ? rodziny j. europ te peryferyjne - KENTUMOWE germańskie bałto-słowiańskie italo-celtyckie albańskie SATEMOWE indoirańskie tocharskie tracko-ormiańskie...

plik doc

Teoria litaratury - poetyka kompozycji

Omówienie tegoż artykułu.
Poetyka kompozycji Autor zajmuje w czasie narracji pozycję: - zewnętrzną (jakby był niewidzialnym obserwatorem) - wewnętrzną (jakby był realnym świadkiem wydarzeń) Tu: pozycja wobec określonego bohatera: - zewnętrzna (reportaż z miejsca akcji) - wewnętrzna (punkt widzenia bohatera) Istnieje możliwość nakładania się różnych punktów widzenia w narracji - u Dostojewskiego. Pozycja z...

plik doc

historia języka polskiego, IVrok filologii polskiej

polszczyzna wśród innych języków
2. Polszczyzna wśród innych języków Pozycja polskiego wśród języków słowiańskich Język polski należy do grupy stosunkowo bliskich sobie języków słowiańskich. W porównaniu z innymi zachował wiele archaicznych rysów. Najbliżej spokrewnione są z nim języki: kaszubski ? właściwie będący pozostałością języka pomorskiego; dialekty kaszubskie są używane na obszarze między Łebą a Zatoką Gdańską, na północ od Chojnic; przez autorów polskich często tra...

plik doc

dialektologia.Europa: państwa, stolice, języki.

podział języków,pańswa Europy, stolice, powierzchnia, ludnosć, stosowane jezyki.
Rodziny językowe wywodzące się z języka praindoeuropejskiego Językiem praindoeuropejskim (prajęzykiem) posługiwała się ludność mieszkająca na stepowych, nizinnych obszarach położonych nad dolną Wołgą ok. 3 tys. lat p.n.e., czyli 5 tys. lat temu. Praindoeuropejczycy przybyli nad Wołgę z głębi Azji. Około 2 tys. lat p.n.e., w wyniku wędrówek (na wschód, zachód i południe), zespół etniczny praindoeuropejski...

plik docx

Psychologia

Notatki z wykładów

psychologia

19 X 2012r.

mgr. B. Matyska

Samokształcenie dowolny temat psychologiczny (musi być zatwierdzony, max 4 5 osób), termin do końca grudnia.

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowania człowieka. Za...

plik odt

pzredszkole w rosji

Opis przedszkola w rosji
Przedszkole w Rosji Magdalena Lipowska ZEW i EP I Podobnie jak w Polsce, pierwszym etapem edukacji każdego młodego Rosjanina jest szkoła podstawowa, nazywana poziomem prymarnym i oficjalnie trwa ona 4 lata, jednak w większości placówek kurs ten sprowadza się do 3 lat, ponieważ zazwyczaj dzieci zapisywane są do szkoły dopiero w 7. roku życia. Jest to okres, w którym uczniowie – głównie poprzez zabawę – posiąść mają najważni...

plik docx

Angielski Matura słówka

Słówka na mature i nie tylko. Angielski

I

Przedmioty szkolne

Przedmioty humanistyczne - Arts /arts/

język polski - Polish /połlysz/

język angielski - English /ynglysz/

jezyk niemiecki - German /dżermn/

język francuski - French /frencz/

język włoski - Italian /yTalijen/

język hiszpański...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,