plik docx

intubacja


Intubacja dotchawicza

Zakładanie:

-lekarz pielęgniarka asystuje

- pielęgniarka specjalistka z zakresu Pielęgniarstwa w anestezji i intensywnej opieki medycznej

- ratownik medyczny w przypadku zagrożenia życia...

plik docx

intubacja


Intubacja dotchawicza

Zakładanie:

-lekarz pielęgniarka asystuje

- pielęgniarka specjalistka z zakresu Pielęgniarstwa w anestezji i intensywnej opieki medycznej

- ratownik medyczny w przypadku zagrożenia życia...

plik pdf

RSI Szybka Intubacja

Metoda szybkiej intubacji.
Rapid Sequence Intubation(RSI) – metoda szybkiej intubacji RSI w medycynie ratunkowej Każdy pacjent w stanie nagłym – pacjent z pełnym żołądkiem Konieczność udrożnienia dróg oddechowych szybko, bezpiecznie i skutecznie RSI = nurkowanie z akwalungiem: „step by step” RSI = etapy przygotowanie natlenianie premedykacja czas 0 – wprowadzenie farmakologiczne manewr Sellicka intubacja RSI – przygotowanie 10 min - 0 ocena pacjenta ogólne wrażenie skala Mallampat...

plik docx

Intubacja

materiały dotyczące intubacji

INTUBACJA  Metoda ta jest wciąż uznawana za optymalny sposób zapewnienia i utrzymania czystych i drożnych dróg oddechowych, lecz można z niej korzystać tylko wówczas, gdy w otoczeniu jest osoba mająca odpowiednie doświadczenie i...

Ostatnie wyszukiwania