plik docx

Moja Interpretacja - "Nienawiść jest nauczona a miłość zapomniana"

Próba interpretacji tekstu etycznego "Nienawiść jest nauczona a miłość zapomniana" Zapraszam do czytania

Moja interpretacja

Szlomo Carlebach w tekście „Nienawiść jest nauczona a miłość zapomniana” poprzez przypowieść próbuje przekazać ludziom jak ważne jest kierowanie się miłością, pragnie przekazać ,że tylko bycie dobrym będzie budowało naszą cywilizacje. Wspomina o ludzia...

plik doc

INTERPRETACJA ZDARZENIA ŻYCIOWEGO NA PODSTAWIE DOWOLNEJ KONCEPCJI PSYC

W psychologii istnieje wiele koncepcji, podejść do człowieka, jego aktywności, procesów poznawczych. Koncepcją psychologiczną człowieka, jaką zaprezentuje jest koncepcja behawiorystyczna. Nazwa behawioryzm pochodzi z języka angielskiego od słowa behavior i oznacza postępowanie. Twórcą tego kierunku był John Broadus Watson, którego celem było przekształcenie psychologii w naukę eksperymentalną, niczym nauki przyrodnicze. Behawioryzm w ślad swej myśli kładzie nacisk na obserwacje zachowania ludzki...

plik doc

bajka politycza J. U. Niemcewicza "Gmach podupadły"

analiza i interpretacja bajki politycznej Juliana Ursyna Niemcewicza pt. \"Gmach podupadły\".
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza i interpretacja bajki politycznej Juliana Ursyna Niemcewicza pt. ?Gmach podupadły?. Wykorzystałem przede wszystkim opracowanie Biblioteki Narodowej zawierające wybór bajek politycznych tegoż autora i jego ?Pamiętniki czasów moich? (gł. fragmenty opisujące okres Sejmu Czteroletniego). W mojej pracy postaram się krótko przedstawić sylwetkę Niemcewicza, wpł...

plik doc

Aleksander Fredro , Dożywocie

Praca na romantyzm Analiza i interpretacja Dożywocia - Aleksandra Fredry.
Aleksander Fredro Dożywocie – analiza i interpretacja Aleksander Fredro urodził się 20 czerwca 1773 u stóp Karpat , w Surochowie niedaleko Jarosławia w bogatej rodzinie szlacheckiej (niegdyś senatorskiej). Do Beńkowej Wiszni rodzice Aleksandra Fredry sprowadzili się w 1797. Nauki pobierał w domu rodzinnym, nigdy nie uczęszczał do szkół publicznych.2 stycznia 1806 roku w pożarze dworu w Beńkowej Wiszni zgi...

plik doc

Interpretacja - Zbytni zapał Kniaźnin

Interpretacja
Zbytni zapał Franciszek Dionizy Kniaźnin Ktokolwiek kocha w zbytniej gorącości, Musi ten ucierpieć wiele: Zmartwienia, nudy, niespania, przykrości, Fochy, grymasy, cherchele. Rozum odstąpi, namiętność opadnie, Serce się gwałtem przylepi. Im bardziej zdrowa kim uwaga władnie, Tym bardziej miłość oślepi. W ustawnej trosce, w ustawnej pożodze, W ustawnej żyje bojaźni. Im bardziej tkliwa zawiść go ubodze, Tym bardziej ponęta drażni. Przeklina miłość, co mu serce dręc...

plik doc

zjawiska społeczne

zjawiska społeczne- analiza uwarunkowania
Zjawiska społeczne- analiza, interpretacja, uwarunkowania Zjawisko społeczne – zjawisko, fakt społeczny czy proces który istnieje, powstaje i zmienia się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych. Może występować jedynie w odczuciu przedstawicieli danej społeczności (nie mieć charakteru obiektywnego). Zjawiska społeczne wyróżnione zostały z ogółu zjawisk i przeciwstawione zjawiskom przyrodniczym właśnie ze względu na t...

plik doc

Miejsce interpretacji Sławinski

Streszczenie artykułu Janusza Sławinskiego.
Miejsce interpretacji Janusz Sławiński WSTĘP Sławiński informuje nas, na samym początku, że proces interpretacji jest ciągle przedmiotem spornym kręgów naukowych. Według nich nie obowiązuje takie pojęcie jak interpretacja dzieła, bo nie istnieje nic takiego jak dzieło ? jest to tylko pamiątka w naszej świadomości po przodkach. Bardziej skłaniają się ku interpretacji tekstu ? wskazując od razu na to, że jest ona od razu skazana na klęs...

plik doc

Ricoeur - Metafora i symbol

artykuł na temat metafory i symbolu
P. Ricoeur: Metafora i symbol dla dzieł literackich typowa jest nadwyżka znaczenia; metafora jako kryterium wartości poznawczej utworów literackich; Monroe Beardsley ? metafora to wiersz w miniaturze; denotacja ? explicite ? ma charakter poznawczy; konotacja ? pozasemantyczna, polega na splataniu się wyobrażeń emocjonalnych; jeśli relacja między znaczeniem dosłownym i przenośnym jest wewnętrzna, to literatura rozumiana jest czysto semantycznie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,