plik doc

pielęgniarstwo uj

opracowanie pytań do kolokwium z podstaw pielęgniarstwa
      Wymień cechy tradycyjnego pielęgnowania 1. opieka pielęgniarska najczęściej oparta jest na diagnozie lekarskiej 2. pielęgniarka w pracy z pacjentem podporządkowana jest zleceniom lekarskim, patrzy na pacjenta przez pryzmat, np. „dobrej czy złej żyły” 3. główną troską pielęgniarki jest szybkie i bezbłędne wykonywanie zleceń 4. działania pielęgniarki koncentrują się na zleceniu lekarskim będącym do wykonania u p...

plik odt

proces interna

Cukrzyca
Data Problem pielęgnacyjny Cel opieki Planowane działania Realizacja 15.07.13 r. - możliwość wystąpienia hiperglikemii z powodu podwyższonego poziomu glukozy we krwi (160 mg/dl) - złe samopoczucie spowodowane podniesionym poziomem glukozy we krwi - unormowanie poziomu glukozy we krwi, - poprawa samopoczucia chorej - wdrożenie diety cukrzycowej, - regularne podawanie posiłków, - regularny pom...

plik txt

plan opieki

plan pielegnacji chorego na chorobę wrzodową
2014-11-14 1 PIELÊGNOWANIE CHOREGO NA CHOROBÊ WRZODOW¥ ¯O£¥DKA I DWUNASTNICY. STYL ¯YCIA I ZASADY DIETY W SCHORZENIACH UK£ADU POKARMOWEGO. PROFILAKTYKA I WYKRYWANIE WCZESNYCH OBJAWÓW CHOROBY WRZODOWEJ ¯O£¥DKA I DWUNASTNICY. Dr n.med. Agnieszka M³ynarska CHOROBA WRZODOWA ¯O£¥DKA I DWUNASTNICY Choroba wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy wystêpuje u co 10 osoby na œwiecie, dotyczy ok. 12% mê¿czyzn i 9% kobiet. Wrzód trawie...

plik docx

nadwaga

wszystko o nadwadze w krótki i zwięzły sposób

Pielęgniarstwo  rok  I

                                                                      Temat  „Nadwaga”

    Nadwaga to zaburzenie homeostazy pr...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,