plik pdf

Internacjonalizmy

Czym są internacjonalizmy w języku oraz ich wpływ na poziom tłumaczenia obcych tekstów. Czy internacjonalizmy funkcjonujące w języku są przyczyną błędów transferu?

135

RYSZARD LIPCZUK

Internacjonalizmy a „fałszywi przyjaciele tłumacza”

1. Co to sa internacjonalizmy? ˛

˛ Prz...

plik docx

interna

interna,

Wykład 1 Interna- jedna z najczęstszych nauk medycznych która zajmuje się schorzeniami wewnętrznymi Interna dzieli się na:

  1. Pulmologia- choroby płuc,
  2. Kardiologia-serce -kardiologia interwencyjna, -hipertensjologia (nadciśnienie),
plik docx

cukrzyca interna

samokształcenie na temat cukrzycy-powikłania itd

Ewa Stefańska, grupa II

Pielęgniarstwo, rok akademicki 2009/2010

Interna i pielęgniarstwo internistyczne

Zajęcia realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa nauczyciela akademickiego

Przygotowanie chorego do samo opieki i samo pielęgnacji ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki wc...

plik doc

INTERNA - PIELĘGNOWANIE PACJENTA

INTERNA - PIELĘGNOWANIE PACJENTA
Stan ogólny: Układ krążenia - RR 130/90mmHg, tętno 84ud/min . Układ oddechowy - oddech płytki 18 oddechów / minutę, bez zapachu acetonu, pH: 7,35 ; SpO2 87%. Układ nerwowy - pacjent przytomny, świadomy Układ ruchu - pacjent z ograniczaną sprawnością ruchową Chory przeliczając na wskaźnik BMI 38,0 ma otyłość II stopnia. Ukłąd pokarmowy – pacjent ma wdrożoną dietę cukrzycową 2) Sytuacja psychiczna: pacjent, apatyczny zamknięty w sobie, biernie poddaje...

plik docx

interna proces

interna proces pielęgnowania

Data

Ocena stanu bio/psycho/spo-łecznego

plik doc

Interna-proces pielęgnowania

Proces pielęgnowania ze stażu na internie.
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Studia pomostowe licencjackie ŚCIEŻKA A Student: Centkowska Mirosława Nr albumu: 123531 Semestr: pierwszy Rok akademicki: 2010/2011 INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE Temat pracy: „Realizowanie przez pielęgniarkę fun...

plik odt

test, interna

interna , test
Wwyrównanych przewlekłych chorobach wątroby stosujemy dietę       wysokobiałkową normotłuszczową z ogr błonnika Choremu z zapaleniem trzustki zalecimy następująca dietę : - wysokobiałkowa, ubogą w tłuszcze, i z dużą zawartością witamin. Do powikłań makroangiopatycznych nie zaliczamy :       neuropatii Za górną granicę prawidłowego ciśnienia uważa się:       <140 skurcz rozkurcz<85 Cukrzyca typu I jest wyrazem:   &...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,