plik doc

PEDAGOGIKA SPECJALNA-ściągi

Dokument zawiera główne zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej
POJĘCIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Wg Dykcik: Pedagogika specjalna – jest nauką szczegółowa pedagogiki, a jej przedmiotem jej jest opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień i złożoność objawów oraz przyczyn zaistniałych anomalii, zaburzeń, trudności lub ograniczeń. CELE, ZADANIA I FUNKCJE PEDAGOGIKI SPECJA...

plik doc

Dysleksja jako przyczyna niepowodzeń szkolnych

Dyslekcja
Katarzyna Cierpisz Dysleksja jako przyczyna niepowodzeń szkolnych Dysleksja to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci, które nie powinny mieć z taką nauką problemów- są normalnie rozwinięte intelektualnie, nie mają żadnych poważnych was wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych, są otoczone w szkole prawidłową opieką dydaktyczną i nie są zaniedbane przez środowisko. Dysleksja to nie choroba, którą można wyleczyć. Dyslektykiem je...

plik doc

Istota terapii pedagogicznej i jej podstawowe wymiary

1. Rodowód i pojecie terapii pedagogicznej 2. Cele ogólne terapii ped. 3. System pomocy terapeutycznej w Polsce 4.Specyficzne trudności wczytaniu i pisaniu
Temat: „ Istota terapii pedagogicznej i jej podstawowe wymiary” 1. Rodowód i pojecie terapii pedagogicznej 2. Cele ogólne terapii ped. 3. System pomocy terapeutycznej w Polsce 4.Specyficzne trudności wczytaniu i pisaniu Ad.1. Terapia Leczenie T. przyczynowa- usuwająca powód cierpienia T. objawow...

plik doc

świetlica terapeutyczno - środowiskowa

opis świetlicy
Świetlica Terapeutyczno – Środowiskowa Świetlica terapeutyczna jest miejscem dla dzieci i młodzieży wymagającej opieki z powodu niedostosowanego zachowania się w sytuacjach społecznych lub pochodzenia z rodzin zaniedbujących je wychowawczo oraz ze środowisk zagrożonych uzależnieniem. 1. Celem świetlicy terapeutycznej jest:       zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,       zapewnienie terapii wychowawczej zapobiegającej uzależnieniom, &n...

plik doc

muzyka dobra na wszytsko konpekt

jak w tytule
Muzyka ma właściwości terapeutyczne, oddziaływuje nie tylko na duszę, ale i ciało. Przezwycięża smutek, daje radość i siłę do pokonania słabości i lęku. Ale nie każdy rodzaj muzyki nadaje się do muzycznej relaksacji. Należy uważnie wybierać dźwięki, które pozytywnie na nas wpłyną. Psychologowie twierdzą, że podczas słuchania muzyki barokowej w naszym mózgu pojawiają się fale alfa odpowiedzialne za odprężenie, twórcze myślenie i kontakt z podświadomością. Muzykoterapia to dzi...

plik docx

Metodyka profilaktyki zdrowia-wyk dr Sępowicz-Buczko

Metodyka, Profilaktyka zdrowia, Definicje Światowej Organizacji Zdrowia, poziomy i fazy profilaktyki, metody wychowania zdrowotnego, kultura zdrowia, metody wychowania w kulturze zdrowotnej, Metody pobudzania zachowań korzystnych dla zdrowia, Formy oddz przyjęte w oświacie zdrowotnej

METODYKA PROFILAKTYKI ZDROWIA                                    WYK.1  15.02.11.

plik doc

niepowodzenia szkolne

Profilaktyka, diagnoza,terapia niepowodzeń szkolnych
10.Na czym polega profilaktyka , diagnoza i terapia niepowodzeń szkolnych. Niepowodzenia szkolne to takie sytuacje, które charakteryzują się występowaniem wyraźnych rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a postępowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania. Niepowodzenia mogą mieć charakter ukryty lub jawny. Niepowodzenia ukryte występują wówczas gdy nauczyciele nie dostrzegają braku w w...

plik doc

Teoria doboru treści kształcenia

Teoria doboru treści kształcenia
10.Na czym polega profilaktyka , diagnoza i terapia niepowodzeń szkolnych. Niepowodzenia szkolne to takie sytuacje, które charakteryzują się występowaniem wyraźnych rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a postępowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania. Niepowodzenia mogą mieć charakter ukryty lub jawny. Niepowodzenia ukryte występują wówczas gdy nauczyciele nie dostrzegają braku w wiadomościach, umieję...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,