plik doc

leczenie chorób nowotworowych u dzieci

praca na pediatrię
Leczenie chorób nowotworowych u dzieci. Opieka nad dzieckiem w trakcie i po chemio i radioterapii. Nowotwór (łac. neoplasma) jest to choroba, w której komórki dzielą się w sposób niekontrolowany oraz nie różnicują się w dojrzałe tkanki. Proces ten jest uwarunkowany genetycznie a wynika z pojawienia się mutacji w genach chorego. Bywa, że mutacje te są dziedziczone rodzinnie. Nowotwory w najprostszej klasyfikacji dzielimy na nowotwory łagodne i złośliwe. Nowotwory u dzie...

plik doc

infekcje układu moczowego

Bakteryjne zapalenie układu moczowego
Bakteryjne zakażenia układu moczowego. Czynniki etiologiczne, przyczyny rozwoju, zakażeń i zapobieganie zakażeniom. Układ moczowy jest delikatny i podatny na infekcje. Zakażenie może pojawić się w każdym jego odcinku. Infekcje układu moczowego należą do nieprzyjemnych i krępujących dolegliwości. Ból, świąd i pieczenie przy oddawaniu moczu - tak pokrótce można scharakteryzować infekcje w obrębie cewki moczowej. Czasem z cewki wydobywa się wydzielina. Ni...

plik doc

Terapia celowana

terapia celowana
Model opieki nad pacjentem, u którego zastosowano terapię celowaną I. Terapie celowane są nowymi metodami terapeutycznymi polegającymi na hamowaniu określonych szlaków molekularnych onkogenezy. Inaczej terapia celowana jest to terapia „ukierunkowana” na określoną cząsteczkę. Jeżeli cząsteczka ta jest obecna wyłącznie w komórkach nowotworowych lub jej stężenie w tych komórkach jest znacznie wyższe; terapia celowana umożliwi wybiórcze zniszczenie tylko tych komórek. Wy...

plik doc

Edukacja zdrowotna

Arkusz edukacji zdrowotnej na temat odleżyn.
ARKUSZ EDUKACJI ZDROWOTNEJ       Określenie rozpoznanego problemu zdrowotnego lub potrzeby z wykorzystaniem narzędzi badawczych, wybór metod i środków. a). narzędzia- wywiad, test w celu uzyskania informacji o poziomie wiedzy rodziny pacjenta po przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej odnośnie zapobiegania powstawania odleżyn. b). metody- wykład, rozmowa, dyskusja. c). środki- ulotki, plakaty, broszury.       Okre...

plik docx

Samokształcenie - Dogoteriapia

Praca samokształceniowa z rehabilitacji na temat dogoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław, rok akademicki 2012/13

Praca samokształceniowa

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

plik doc

Doradztwo zawodowe

notatki z wykładów
robertlit@wp.pl Techniki doradztwa zawodowego 18 h / kolokwium Doradca zawody: - Urząd Pracy, - System Oświatowy (DZ musi być zatrudniony w szkole) Socjologia ? Psychologia ? Pedagogika www.praca.gov.pl Samuel Gladding ?Doradztwo zawodowe ? ujęcie wszechstronne? ?Doradztwo zawodowe w zarysie? Ray Lamb Bańka ?Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy?. Wojtasik ?Warsztat pracy doradztwa zawodowego. Rachalska Koło: Teoria Hollanda w praktyce...

plik doc

Proces pielęgnowania w Hypotrofii

Proces pielęgnowania w Hypotrofii płodu
Proces pielęgnowania w Hypotrofii płodu PROBLEM PLAN PIELĘGNACJI UZASADNIENIE 1. Niska masa płodu 1. dieta wysokobiałkowa, unikanie używek; 2. terapia spoczynkowa leżenie na boku; 3. immersja wodna; 4. USG; 5. leczenie farmakologiczne - kroplówki odżywcze (6 dni 10% Glukoza) - leki rozszerzające naczynia krwionośne (Medargin-Largina) - Prawidłowe odżywianie wpływa na rozwój płodu; - lepszy przepływ krwi matka-dziecko; - rozszerzenie nacz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,