plik doc

Anestezja

Materiały z anestezji i IT
Anestezjologia i Intensywna Terapia Rodzaje znieczulenia Napis na nagrobku W.Mortona ?Wynalazca i propagator wziewnej metody anestezji :Przed którym zabieg chirurgiczny był zawsze cierpieniem: Dzięki któremu chirurgia stała się bezbolesna ; Od którego nauka zyskała kontrolę nad bólem ? Znieczulenie: Odwracalne zniesienie czucia bólu w całym organizmie -znieczulenie ogólne lub w jego części/ znieczulenia przewodowe, blokady/ przy uży...

plik odt

anestezjologia

praca przedstawia ostrą niewydolność oddechową, sepsa oraz jej markery, Ból pooperacyjny oraz jakość opieki pielęgniarskiej na podstawie doniesień z ostatnich lat.
      Intensywna Terapia – postępy 2011. Ostra niewydolnośc oddechowa Ostra niewydolnośc oddechowa jest jedną z głównych przyczyn kierowania pacjentów na oddział intensywnej terapii. Częstość występowania zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) wynosiła 7,2/100 000 populacji na rok. Natomiast śmierteln...

plik odt

anestezjologia

Ból pooperacyjny oraz jakość opieki pielęgniarskiej na podstawie doniesień z ostatnich lat. sepsa, ostra niewydolność oddechowa
      Intensywna Terapia – postępy 2011. Ostra niewydolnośc oddechowa Ostra niewydolnośc oddechowa jest jedną z głównych przyczyn kierowania pacjentów na oddział intensywnej terapii. Częstość występowania zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) wynosiła 7,2/100 000 populacji na rok. Natomiast śmiertelność szpitalna wyniosła 47,8% w skali r...

plik doc

Test anestezjologia

test z anestezjologii
Pytania egzaminacyjne dla kierunku pielęgniarstwo Z przedmiotu : anestezjologia, intensywna terapia 1. Odległym powikłaniem sztucznej drogi oddechowej jest       odma śródpiersiowa, obrzęk podgłośniowy       pierścieniowate zwężenie tchawicy       uszkodzenie strun głosowych       wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 2. Zestawy do przetaczań stosowane do żywienia metodą jednego worka powinny b...

plik doc

Konspekt dydaktyka - CPR

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna terapia - konspekt zajęć z dydaktyki
Miejsce prowadzenia zajęć: CM UMK Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu Typ studiów: magisterskie Typ studiów: stacjonarne Rok studiów: II Semestr: I Przedmiot nauczania: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna terapia Temat zajęć: Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia Ilość godzin dydaktycznych: 2 godz. dydaktyczne Imię i nazwisko nauczyciela: …. Cel ogólny zajęć w taksonomicznym ujęciu: Dzie...

plik docx

konspekt

Udzielanie pomocy przed medycznej w nagłym zatrzymaniu krążenia

PLAN KONSPEKT

1. Temat zajęć:   Pierwsza pomoc w Nagłym Zatrzymaniu Krążenia (NZK).

2. Adresat:

plik doc

anoreksja

Część mojej pracy licencjackiej
Leczenie anoreksji       Leczenie szpitalne Anoreksja jest chorobą, która umiejscowiona jest w psychice – w związku z tym osoby, które zachorowały na anoreksję potrzebują pomocy zarówna ze strony psychologicznej jak i psychiatrycznej[12]. W sytuacji gdy stan wygłodzenia osoby chorej zagraża jej życiu, hospitalizacja nie powinna być poddawana dyskusji. Niemniej jednak niewiarygodna wytrzymałość anorektyków na brak pożywienia, a także kategor...

plik pdf

Leki przeciwgruźlicze

leki stosowane w leczeniu gruźlicy
LEKI PRZECIWGRUŹLICZE • • • • • • • zwiększenie się liczby chorych na gruźlicę (warunki socjalne); około 1/3 populacji światowej jest zakażona prątkami; 8 milionów nowych zachorowań w roku na Świecie; 2,5-3 miliony zgonów na Świecie z powodu gruźlicy co rok; większość w Azji i Afryce; problem u pacjentów HIV (+); infekcje Mycobacterium – wyzwanie terapeutyczne: o o o o o powolny wzrost prątków; wewnątrzkomórkowa lokalizacja bakterii; terapia jest długot...

plik pdf

matematyka


WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA ZNP W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: DORADZTWO I TERAPIA PEDAGOGICZNA Maria Chutko- Malinowska 16540 Bezdomność wśród młodzieży „młodzi dorośli”. Praca kontrolna napisana pod kierunkiem mgr Renaty Harasim Warszawa, rok 2009 1 Spis treści Wstęp...............................................................................................................................3 Rozdział I Bezdomność i młodzież w literaturze tematu..........................

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,