plik docx

proces intensywna terapia tabelka

tabelka procesu pielęgnowania z intensywnej terapii pacjenta w stanie sedacji

Problem pielęgnacyjny

plik doc

intensywna terapia

pytania z intensywnej terapi
Pytania z anastezjologii:       Rozszerzenie źrenic powodują następujące środki:       kokaina       neostygmina       guanetydyna       imipramina       cyklopentolan odp. A,b,c,d.e       Czym leczy się zatrucie alkoholem metylowym?? Odp . alkoholem etylowym       Napisz tak lub nie obok wypisanych par?? Proplanolol – koszm...

plik doc

intensywna terapia

test z intensywnej terapii
      Najczęściej stosowaną metodą leczenia nerkozastępczego u dzieci poniżej 1 roku życia jest:       Hemodializa       Dializa otrzewnowa       Hemodiafiltracja       U niemowląt nie prowadzi się leczenia nerkozastępczego       Do ceny stopnia sedacji dziecka w OIT użyjesz skali:       COMFORT       U dzieci leczonych w OIT nie p...

Ostatnie wyszukiwania