plik doc

Nowotwory - informacje ogólne

Nowotwory-informacje ogólne.Epidemiologia i etiologia raka gruczołu piersiowego.Rola receptorów sterydowych u chorych na raka piersi.Poradnictwo genetyczne.Badania przesiewowe.Ocena stopnia zaawansowania nowotworu piersi...
Nowotwory ? informacje ogólne Nowotwór ? anarchistyczny, autonomiczny i progresywny rozplem części dotychczas prawidłowych komórek własnego ustroju, ich rozrost i zdolność do dawania przerzutów w przypadku nowotworów złośliwych. Jest to proces nieodwracalny i prowadz...

plik doc

Komputer, informacje ogólne.

Komputer, informacje ogólne. 1. Sprzęt komputerowy. 2. Jednostka Centralna. 3. Płyta główna. 4. Procesor. 5. Pamięć RAM. 6. Pamięć ROM. 7. Urządzenia wejścia/wyjścia. I wiele innych...
Sesja 1.1 KOMPUTER, INFORMACJE OGÓLNE Sprzęt komputerowy: Architektura von Neumana - urządzeń wejścia/wyjścia – które służą do komunikacji komputera z otoczeniem. Jednostka centralna: Jednostka centralna – zasadnicza część komputera zawierająca w swojej obudowie najważniejsze elementy skł...

plik doc

Podstawowe informacje na temat żywienia po całkowitej resekcji żołądka, chirurgia

Podstawowe informacje na temat żywienia po całkowitej resekcji żołądka
Konspekt zajęć edukacyjnych Temat: Podstawowe informacje na temat żywienia po całkowitej resekcji żołądka 1.Cele kształcenia:       a) Cel ogólny : - Zapoznanie pacjenta z podstawowymi informacjami na temat żywienia po resekcji żołądka b) Cele szczegółowe: - Pacjent wie jakie zaburzenia mogą wystąpić w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego po usunięciu żołądka - Pacjent wie jaką dietę należy stosowa...

plik txt

Najważniejsze informacje o epoce baroku

Najważniejsze informacje o epoce baroku
Barok - jest to epoka kulturowa obejmuj¹ca okres miêdzy renesansem a oœwieceniem. Jej nazwa pochodzi od portugalskiego wyrazu barocco, który oznacza per³ê o dziwnym, nieregularnym kszta³cie. Jak sama nazwa wskazuje barok jest epok¹ dziwn¹ i pe³n¹ przepychu W Baroku wyró¿niamy 3 fazy : ·       Wczesny Barok (lata ok. 1580-1620) ·       Barok dojrza³y (lata ok. 1620-1680) ·       Schy³ek Baroku (lata ok....

plik doc

Lit. powszechna, Księga tysiąca i jednej nocy

opracowanie lektury na egzamin
Księga tysiąca i jednej nocy (po arabsku: Kitab alf lajla wa-lajla) Jest to zbiór bajek, legend, podań, powieści, nowel i anegdot najróżnorodniejszej treści, należą one do arabskiej literatury ludowej i cieszą się olbrzymią popularnością nie tylko w krajach muzułmańskich, ale również i na Zachodzie, gdzie od momentu pojawienia się, z początkiem XVIII w., francuskiego przekładu A. Gallanda stanowią ulubioną literaturę rozrywkową najszerszych mas ludzi; Ba...

plik doc

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa

ważne informacje o lekturze
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, przedmowa ks. Jana Twardowskiego. W 1545 roku ukazał się jej pierwszy anonimowy przekład; Ks. Jakub Wujek tłumaczył ją w 1571 roku; Poeta Stanisław Grochowski przełożył ją wierszem w 1611 roku (Twardowski pisze, że jednak forma wierszowana nie jest najlepsza); św. Franciszek Salezy mówił, że książka Tomasza a Kempis więcej nawróciła i uświęciła ludzi, niż zawierała liter; św. Ignacy Loyola uważał ?Naśladowa...

plik odt

Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego.

Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego.
MOTYWACJE:       MOTYW = PRAGNIENIE/UNIKANIE       MOTYW – jest to gotowość do zmierzania ku określonym celom. Ukierunkowuje ona nasze zachowania. Część motywów może być uświadomiona, część nie.       MOTYWACJA – wszystkie motywy jakie posiadamy.       MOTYWACJA – jest to proces regulacji psychicznej, od której zależy kierunek naszych działań i ilość energ...

plik doc

spostrzeganie

podstawowe informacje o spostrzeganiu
Bodziec (fizjologia) - uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki; bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym; zmiana środowiska zewnętrznego w którym znajduje się dana komórka lub narząd. Bodziec (w psychologii) - jakiekolwiek zdarzenie, które może spowodować za pośrednictwem układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową lub emocjonalną). Bodziec może mi...

plik doc

Krztusiec - ogólne informacje

ogólne informacje
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego wydział: Nauk o Zdrowiu kierunek: 1SUM położnictwo Krztusiec (Koklusz) Ewa Karoluk Poznań 2007r. Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną, występującą wyłącznie u ludzi, a w szczególności u dzieci, która przebiega w postaci ostrego nieżytu górnych dróg oddechowych i charakterystycznego kaszlu występującego w kolejnych typowych okresach. Krztusiec jest wynikiem zakażenia Gram-ujemną pałeczką Bordatella pertussis. Zakażen...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,