plik docx

studium indywidualnych przypadkow

teoria na temat studium idywidualnych przypadkow

STUDIUM INDYWIDUALNYCH PRZYPADKOW

Metoda indywidualnych przypadków jest spuścizną pracy socjalnej stosowanej w praktyce. Za jej twórcę uznaje się Mary Richmond. Początki tej metody sięgają drugiego dziesięciolecia XX w. To właśnie w owym czasie prężny rozwój przemysłu i gospodarki przyczynił się do powszechnego poczucia osamotnienia i braku zainteresowania ze strony innych ludzi. Osoby nie po...

plik doc

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIW

dostosowanie
Symptomy zaburzeń funkcji biorących udział w procesie czytania i pisania W zakresie różnych przedmiotów nauczania Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych JĘZYK POLSKI Objawy zaburzeń funkcji słuchowo- językowych :       trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: głoskowanie , sylabizowanie, przekręcanie wyrazów, domyślanie się , wolne lub nierówne tempo, pauzy, nie zwracanie uwagi na interpunkcję       niepełne rozumie...

Ostatnie wyszukiwania