plik doc

Indywidualny Program Resocjalizacji

jak sie pisze ipr
INDYWIDUALNY PROGRAM RESOCJALIZACJI:  Zakład prowadzi proces resocjalizacji wychowanka z uwzględnieniem oferty resocjalizacyjnej zakładu oraz w oparciu o indywidualny plan resocjalizacji, opracowany przez pedagoga przy współudziale wychowanka, psychologa i innych pracowników zakładu. Indywidualny plan resocjalizacji obejmuje w szczególności: 1) rodzaje i formy oddziaływań resocjalizacyjnych, do których wychowanek zostanie włączony, z podaniem przewidywanego czasu ich...

plik doc

Indywidualny program resocjalizacji


DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WROCŁAWIU PRACA KONTROLNA z przedmiotu METODYKA RESOCJALIZACJI INDYWIDUALNY PROGRAM RESOCJALIZACJI. WYKŁADOWCA: WYKONAWCA: KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA ROK: SEMESTR: WROCŁAW 2008. I. OPIS PRZYPADKU Mateusz urodzony w 1992 r., brak stałego zameldowania, uczeń klasy I gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Rodzeństwo: Damian urodzony w 1994 – wychowanek domu dziecka, uczeń klasy VI szkoły podstawowej, To...

Ostatnie wyszukiwania