plik doc

zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości
Termin „ osobowość ” dotyczy stosunkowo stabilnych psychicznych i behawioralnych właściwości jednostki, jej sposobu patrzenia na świat i jej odniesień do niego. Osobowość w rozmaitych sytuacjach pozostaje w zasadzie niezmienna. Trwałe wzorce niefunkcjonalnego postępowania określa się mianem zaburzeń osobowości. U cierpiących na nie obserwuje się długotrwałe, nieelastyczne i nieprzystosowawcze wzorce lub cechy, które wpływają na ich sposób myślenia, reakcje emocjonal...

plik doc

zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości
Termin „ osobowość ” dotyczy stosunkowo stabilnych psychicznych i behawioralnych właściwości jednostki, jej sposobu patrzenia na świat i jej odniesień do niego. Osobowość w rozmaitych sytuacjach pozostaje w zasadzie niezmienna. Trwałe wzorce niefunkcjonalnego postępowania określa się mianem zaburzeń osobowości. U cierpiących na nie obserwuje się długotrwałe, nieelastyczne i nieprzystosowawcze wzorce lub cechy, które wpływają na ich sposób myślenia, reakcje emocjonal...

plik doc

OSOBOWOŚĆ

Definicje, teorie rozwoju osobowości. Praca z przypisami
Henryk Rojczyk Administracja I rok, studia zaoczne, semestr I OSOBOWOŚĆ JAKO MECHANIZM REGULACYJNY: POJĘCIE OSOBOWOŚCI, WSPÓŁCZESNE KONCEPCE, TYPY OSOBOWOŚCI Pojęcie osobowości jest terminem niezwykle skomplikowanym, zdeterminowanym poprzez różne stanowiska teoretyczne. W potocznym rozumieniu osobowością nazwać możemy pewne wzorce zachowania, postępowania, myślenia czy też odczuwania, który jest charakterystyczny i in...

plik doc

stygmatyzacja

praca na zaliczenie z przedmiotu "współczesne problemy socjologii"
Stygmatyzacja Praca zaliczeniowa z przedmiotu współczesne problemy socjologii.       W naturze człowieka leży tendencja do łączenia się w grupy. Jednocześnie, ta sama natura dąży do faworyzowania grup, do których dana jednostka należy i deprecjonowania grup innych, obcych. Prowadzi to prostą drogą do stereotypów, etykietowania, a ostatecznie do stygmatyzacji, która kończy się dyskrymi...

plik doc

Słownik

Słownik dotyczący grupy
KONFLIKT – stan sprzeczności analizowany w psychologii, socjologii i pedagogice na różnych poziomach oraz w rozmaitych kontekstach znaczeniowych. Wyróżnia się następujące rodzaje konfliktów : 1) konflikt intrapersonalny, gdy występuje sprzeczność motywów, a realizacja jednego z nich wyklucza zrealizowanie drugiego i na odwrót; 2) konflikt interpersonalny bądź interindywidualny, gdy pojawia się sprzeczność działań lub interesów dwóch albo więcej osób; 3) konflik...

plik docx

potrzby

odp na pytania cd

ZESTAW 5

2. *OSOBNIK - Pojedyncza niezależna jednostka zdolna do zdobywania pożywienia. Osobnik zazwyczaj wchodzi w interakcje z innymi organizmami i środowiskiem, stając się tym samym niejako najbardziej podstawowym elementem biosfery. Socjobiologicznie to każdy fizycznie od...

plik doc

PRZEMOC W RODZINIE

Napisane na psychologię ogólną...jeśli komuś się przyda to proszę bardzo=) została oceniona wysoko, więc myślę, że jest dobrze napisana;)
TEMAT: PRZEMOC W RODZINIE ?Dom - azyl, miejsce gdzie można czuć się bezpiecznie. Kiedy do jego wnętrza wdziera się łapa przemocy - już nie ma gdzie się, schować. Jej pazury pozostawiają ślady na całe życie.? Miłość, bezpieczeństwo, pomoc-z...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,