plik doc

Przemiany w polskim szkolnictwie

praca wykonana na 4 roku pedagogiki, z dziedziny historii polskiego szkolnictwa, zaliczona na 4+, sprawdzona przez prof. oparta w całości o literature, sama w sumie nic w niej nie napisałam jest wiec poządnym źrodłem informacji, polecam
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych Kierunek: Pedagogika IV rok Specjalność: Praca socjalna Katarzyna Urazińska Nr Albumu:22628/dz Przemiany w polskim...

plik doc

Historia Myśli Pedagogicznej


HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ       POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI WERSJA TRUDNIEJSZA HISTORIA WYCHOWANIA       Treść formy wychowania spartańskiego. — porzucanie niemowląt — kąpiele dzieci w winie (konserwacja) — rodzice po akceptacji dziecka dostają terytorium — opieka nianiek — ujednolicony system wychowania organizowany i finansowany przez państwo — Irenes — nie ma dystansu wiekowego między uczniami a nauczycielami — kradzież — nauka sprytu i zaradno...

plik doc

pedagogika - ogólne

co to jest pedagogika, rozwój pedagogiki
PEDAGOGIKA Pedagogika (gr. Παιδαγωγική) to zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jest teorią działalności wychowawczej, samo postępowanie wychowawcze nazywa się natomiast często pedagogią (gr. Paidagogia, lub ars educandi – „sztuka wychowania”). Polska nazwa „pedagogika” pochodzi od greckiego słowa „paidagogos” (παιδαγωγός), co oznacza „prowadzący dziecko”. P...

plik rtf

Starożytność - pojęcia.

Pojęcia, terminy --> starożytność.
Historia Wychowania -- > Starożytność-- > pojęcia. Krypteje - powstania niewolnicze, organizowane nocą. Hoplita - 30letni męzczyzna, pełnoprawny obywatel starozytnej Sparty, posiadał prawa, mógł zasiadać we władzy, podejmować decyzje. Ponadto musiał się ożenić aby płodzić zdrowe dzieci najlepiej męzczyzn. Lakonia - półwysep grecki gdzie znajdowała się Sparta. Likurg - starożytny organizator wychowania w Sparcie. Efebia - czas bezpośredniego przygotowa...

plik docx

Pedagogika, Wykład, Rok I.

Notatki z pierwszego semestru, zawierają wszystkie informacje przydatne do kolokwium z pedagogiki.

1.PEDAGOGIKA (gr.) *w starożytniej Grecji paidagogos-człowiek odprowadzający dziecko do szkoły.(nie była nauką), *nauka o wychowaniu, *paidea - określenie tzw. wyższej działalności wychowawczej(kształcenie...

plik docx

socjologia wychowania


Socjologia wychowania

1.Cele przedmiotu

- celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowym zakresem wiedzy teoretycznej z socjologii wychowania. Student powinien przyswoić zakres pojęć i wiadomości koniecznych do rozumienia wychowania w społecznych i kulturowych uwarunkowaniach, w społeczeństwie współczesnym.

2. Podstawowe pojęcia z socjologii wychowania.

...

plik doc

Belgijski system edukacyjny

Przesyłam analizę Belgijskiego systemu edukacyjnego, być może przyda wam się na pedagogikę porównawczą:-)
BELGIJSKI SYSYEM EDUAKCYJNY Cechą charakterystyczną systemu edukacyjnego Belgii jest jego różnorodność i rozbicie go pomiędzy dwie władze oświatowe; wynika to z organizacji państwowej i struktury językowej kraju, gdyż występuje podział Belgii na Flandrię, Walonię i Brukselę i dlatego, że jest ten podział administracyjny jest i podział szkolnictwa. Dwie władze oświatowe, dwa...

plik doc

okres hellenistyczny

polecam duzo materiału na ten temat. pozdrawiam
Wychowanie rozumiane jest zwykle jako proces, swoisty rodzaj oddziaływań wychowawczych starszego pokolenia na młodsze lub jako wynik lub produkt tego rodzaju oddziaływań. Wychowanie może jednak dotyczyć nie tylko młodszego pokolenia , proces wychowania obejmuje także ludzi dorosłych. Każdy człowiek podlega rozwojowi przez całe życie. Mówimy wtedy o wychowaniu ?całożyciowym?. Realizuje się ono poprzez kontakty międzyludzkie- wszyscy potrzebuj...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,