plik doc

Psychologia

Psychologia - studia pielegniarskie
Podejście biologiczne - związane z myśleniem. Oparte na spostrzeganiu mózgu jako głównej centrali dowodzenia. Mózg pokazuje informacje poprzez układ nerwowy, hormonalny , gzie posłańcami są hormony, które przez układ krwionośny docierają do celu. Podejście behawiorystyczne - związane z zachowaniem Prekursor - Iwan Pawłow. John Wotson – człowiek jest istotą bierną, której zachowanie powstaje pod wyłączną kontrolą środowiska. Burrus Skiner – człowiek,...

plik docx

Psychologia

Notatki z wykładów

psychologia

19 X 2012r.

mgr. B. Matyska

Samokształcenie dowolny temat psychologiczny (musi być zatwierdzony, max 4 5 osób), termin do końca grudnia.

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowania człowieka. Za...

plik doc

zarządzanie w położnictwie ściąga

ściąga z zarządzania w pielęgnirstwie i położnictwie
Zdefiniuj system i podaj jego charakterystyczne cechy System (B. Arington, C. Włodarczyk) ? jest to pewna całość ? zespół współzależnych części (ludzi, procesów, produktów, usług), które są powiązane wspólnym celem. Aby zrozumieć istotę systemu, konieczna jest wiedza o jego celach, rozpoznanie współzależnych części oraz analiza dynamiki wzajemnych powiązań. Cechy charakterystyczne celi systemu opieki zdrowotnej: - dostarczenie całej p...

plik doc

Proces wychowania i jego dynamika.

Proces wychowania i jego dynamika.
Sylwia Cybulska Proces wychowania i jego dynamika. Czym jest proces wychowania i jakie ma znaczenie w naszym życiu? To pytanie zadaje sobie każdy pedagog, każdy też ma inną koncepcję na ten temat. Wychowanie człowieka powinno się rozumieć jako przygotowanie i wprowadzenie go do samowychowania. Wychowanie do samowychowania polega na współpracy, która jest bardzo ważna, zarówno dla wychowanka jak i dla wychowawcy. Wychowankowie otrzymują pomoc, wsparcie,...

plik docx

Logistyka

Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta

Logistyka proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspoko...

plik docx

terapia

Psychologia

  1.  Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to specjalistyczna metoda leczenia, polegająca na intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych, wykorzystujących kompetencje psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy osobom z zaburzeniami psychogennymi (nerwice, z...

plik docx

Dydaktyka rok I kolokwium

Dydaktyka rok I kolokwium

Podejścia w konstruowaniu programu szkolnego

PODEJŚCIE BEHAWIORYSTYCZNE- podstawą do konstruowania programów jest „klasyczna” filozofia(idealizm i realizm)

  1. Treści ujęte są w postaci przedmiotów szkolnych, charakterystycznych dla podstawowych dyscyplin nauki, o...

plik doc

Komunikacja polityczna

Referat na socjologię polityki
Komunikowanie polityczne                         Komunikowanie polityczne jest stosunkowo młodą dziedziną badań. Samo pojęcie pojawiło się w drugiej połowie XX w. Pojęcie bardzo szybko weszło do języka nauki, publicystki i środków masowego komunikowania - przekazu. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wielu aktorów politycznych chętnie stosowało to nowe określenie, zastępując n...

plik doc

Biopsychospołeczny model zdrowia i choroby

psychologia
Biopsychospołeczny model zdrowia i choroby, wady i zalety. Od najdawniejszych czasów starano się ustalić wyraźną granice między zdrowiem a chorobą, czyli między zjawiskami fizjologicznymi, tj. prawidłowymi, a patologicznymi-zmienionymi, nieprawidłowymi. Do dziś sprawy tej nie rozstrzygnięto ostatecznie, podobnie jak nie wyjaśniono w pełni podstaw procesów życiowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła zdrowie jako „stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychic...

plik doc

Psychologia ogólna

Notatki na psychologie ogólna.
Psychologia Ogólna PSYCHOLOGIA – bada prawa zachowania osobników ( zwierząt i ludzi ), i wszelkie czynniki ( zewnętrzne – środowiskowe + wewnętrzne – osobowościowe ), które tym zachowaniem kierują. Zachowanie jest warunkowe i przez czynniki środowiskowe ( nabyte ) i genetyczne ( wrodzone ) oraz poprzez interakcje tych czynników. Psycholodzy ustalają pewne założenia co do postrzegania z świata. Zakładają, że:       pewne zdarzenia się powt...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,