plik txt

modele pielęgnowania

Modele pielęgnowania
klinika Modele opieki pielegniarskiej Nursing care models Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Robert Œlusarz, Justyna Cwajda, Alina Stodolska Streszczenie SSttrreesszzcczzeenniiee W pielegniarstwie oewiatowym istnieje ponad 20 modeli opieki pielegniarskiej. Modele te zosta3y podzielone na 4 kategorie: oerodowiskow1, deficytu samoopieki i potrzeb, kategorie potrzeb, systemu oraz wspó3dzia3ania. W pielegniarstwie chirurgicznym znacz1cymi modelami...

plik docx

Aloholizm

alkoholizm-praca

Alkoholizm jest uzależnieniem od alkoholu. Polega on na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych. Choroba ma destrukcyjny wpływ nie tylko na życie osoby uzależnionej, ale i na jej otoczenie. Schorzenie doprowadza do rozbicia rodzin, rozluźnienia więzów społecznych, obniżenia jakości pracy. Wpływa na zwiększenie liczby wypadków drogowych oraz w miejscu pracy, jest...

plik doc

holizm

holizm w pielęgniarstwie
Holizm w pielęgniarstwie Monika Staszewska Pielęgniarstwo jest zarówno sztuka i nauką, sięgającą po wiedzę i techniki wywodzące się z humanistyki, a także nauk fizycznych, społecznych, medycznych i biologicznych. Jest to zawód o charakterze opiekuńczym, którego działalność praktyczna oparta jest na wiedzy weryfikowanej praktyką i teorią; działalność praktyczna realizowana jest na rzecz osób, rodzin, określona jako dyscyplina naukowa....

plik doc

alkoholizm

alkoholizm
Poważnym rodzajem patologii społecznych często występującym wśród obywateli Polski jest alkoholizm. Dewiacja bardzo silnie powiązana z narkomanią. Według podziału narkotyków przyjętego przez Organizację Narodów Zjednoczonych alkohol etylowy stanowi takie samo zagrożenie dla społeczności jak inne środki odurzające. Alkoholizm określany jest jako okresowe picie alkoholu w celu doznania jego działania psychicznego, a czasem dla uniknięcia złego samopoczucia. Istotą tej choroby...

plik doc

ALKOHOLIZM I JEGO WPŁYW NA DYSFUNKCJONALNOŚĆ RODZINY


Alkoholizm i jego wpływ na dysfunkcjonalność rodziny.              Alkoholicy to ludzie którzy nie są wstanie konsekwentnie kontrolować swego picia przez dłuższy czas i którzy nie mogą ręczyć za swe zachowanie po tym jak zaczną pić.               Rodzina z problemem alkoholowym przypomina mi pod pewnym względem stare chińskie przysłowie: "Najpierw człowiek sięga po kieliszek, potem kieliszek sięga po butelkę, potem butelka sięga po człowieka". Jeśli butelka zacznie już "sięgać" po cz...

plik docx

Pracoholizm

Pracoholizm Termin pracoholizm(ang. workaholizm),czyli uzależnienie od pracy, po raz pierwszy został użyty przez psychologa Wayna Oatesa w 1968 roku, poprzez analogię do terminu alkoholizmu, opartego na wewnętrznym przymusie picia alkoholu. Uzależnienie te dotyka ludzi dorosłych, czyli odpowiedzialnych za efekty podejmowanych decyzji. Pracoholikiem można stać się w każdym wieku i w każdym zawodzie. Mówiąc najprościej pracoholizm to stan uzależnienia od swojej pracy, który ma charakter obsesyjno...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,