plik doc

Teoria wychowania kolokwium

Opracowani zagadnień z Teorii Wychowania
1.Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki. Przedmiot badań, struktura, metodologia, geneza i rozwój teorii wychowania. Teoria wychowania to usystematyzowana wiedza o celach, metodach, formach, treściach, systemach i organizacji procesu wychowawczego, a także o jego prawidłowościach, uwarunkowaniach i skutkach. Przedmiotem badań jest świadome i celowe oddziaływanie wychowawcze na dzieci i młodzież, zgodnie z przyjętą koncepcją natury człowie...

plik doc

historia wychowania

Historia wychowania-od prehistorii do Deweya, skrót i najważniejsze informacje dotyczące tego zakresu.
Historia wychowania Rozdział I Wychowanie w czasach prehistorycznych Wychowanie w najodleglejszych czasach polegało na osobistym oddziaływaniu człowieka na człowieka bez udziału szczególnych środków nauczania i bez utrwalania materiału kształcenia za pomocą np. podręczników. Ważną cechą ów wychowania był fakt, iż społeczeństw pierwotnych nie dzielił podział klasowy. Każdy był równy i m...

plik doc

Teoretyczne podstawy wychowania dr Szablewska

wykłady z roku 2008
Teoretyczne podstawy wychowania wykłady 2008/09 14.09.2008 T:1 Geneza ewolucji i fazy rozwoju teorii wychowania w Polsce i na swiecie, rozróżnianie pojęć teorii wychowania, typologia teorii. Analiza porównawcza teorii wychowania a ich różnice i elementy zespolone, wychowanie jako wywieranie wpływu pedagogicznego. Modele pojęcia wychowania: (wychowanie jako): -element mymikij kulturowej -droga ku emancypacji -wspieranie rozwoju tożsamości -moduly systemowe, cech...

plik doc

Historia wychowania

Historia mysli pedagogicznej, wyklady
Początki wychowania Wychowanie naturalne polegało na wychowaniu poprzez obserwację starszego pokolenia przez dzieci. Nauczyciel pojawia się dużo później. Okres dzieciństwa skracany był do minimum, eliminowano starsze, nieprzydatne do niczego osoby, jednak gdy było wystarczająco dużo żywności, zachowywano ich w celu nauczania i wychowywania młodszego pokolenia. Powstała wówczas szkoła pierwotna, która kończona była inicjacją stanowiącą pewien próg i egz...

plik doc

Proces wychowania i jego dynamika.

Proces wychowania i jego dynamika.
Sylwia Cybulska Proces wychowania i jego dynamika. Czym jest proces wychowania i jakie ma znaczenie w naszym życiu? To pytanie zadaje sobie każdy pedagog, każdy też ma inną koncepcję na ten temat. Wychowanie człowieka powinno się rozumieć jako przygotowanie i wprowadzenie go do samowychowania. Wychowanie do samowychowania polega na współpracy, która jest bardzo ważna, zarówno dla wychowanka jak i dla wychowawcy. Wychowankowie otrzymują pomoc, wsparcie,...

plik doc

xxxx

Szczegóły sesji
Przedmiot egzamin zaliczenie AIO Judical Protection In the EU pisemny Obecność + aktywność 08.01.2013 Ethics in Public Life esej International Civil Service pozostaje to wielką zagadką Public Management obecność Law and law-making in the EU prezentacja Procedural autonomy of EU member states - 09.01.2012 Public Competition Law English for Business environment kolokwia 1: 23.11.2012 2: Seminar - - - ADMIN Prawo papierów wartościowych ustny pisem...

plik rtf

kalkulator emisji

Przyklad kalkulatora emisji co2 oraz refleksje
Aleksandra Nickel Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna , grupa I . Wynik : 5,15ton CO2/rok budowa i utrzymanie : 0.06. ogrzewanie:0.09 ciepła woda:0.20 klimatyzacja:0.00 spalanie paliwa : 2.87 produkcja samochodów: 0.47 publiczny :00.00 przeloty :00.00 żywnosc : 0.41 konsumpcja: 0.34 elektrycznośc : 0.01 wylesianie: 00.00 ogólnospołeczne : 0.61 Refleksje. Na początku, gdy weszlam na strone nie widzialam w jaki sposob będzie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,