plik doc

koncepcje psychologiczne człowieka J.Kozielecki


Józef Kozielecki "Koncepcje Psychologiczne Człowieka" - dokładne streszczenie tej książki, przydatne dla kandydatów na uczelnie wyższe o profilu psychologicznym Temat Józef Kozielecki "Koncepcje Psychologiczne Człowieka" - dokładne streszczenie tej książki, przydatne dla kandydatów na uczelnie wyższe o profilu psychologicznym WSTĘP W porównaniu z osiągnięciami w fizyce, matematyce itp. osiągnięcia w psychologii są bardzo małe. Do dziś źródłem inspiracji są np. dialogi Platona. Trzeba...

plik doc

100 lat samotności - streszczenie

strezczenie lektury
Márquez Gabriel Garcia "Sto lat samotności" Sto lat samotności Gabriela Garcíi Márqueza. Opublikowana po hiszpańsku w roku 1967, a po polsku w roku 1974. Stanowi ona szczytowe osiągnięcie realizmu magicznego. Książka jest uważana powszechnie za arcydzieło. Metaforycznie opisuje ona całą historię Kolumbii. Obejmuje 100 lat życia w małym miasteczku Macondo, którego realia oparte były, jak napisał sam Marquez, na autentycznych doświadczeniach autora. Streszczen...

plik rtf

Miedzynarodowe stosunki polityczne


Międzynarodowe stosunki polityczne‭ ‬-‭ ‬Włodzimierz Malendowski‭ ‬-‭ ‬streszczenie książki STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Przedmowa:Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej,‭ ‬członkiem NATO stała się w‭ ‬1999‭ ‬roku.‭ ‬W‭ ‬1998‭ ‬wzrost autorytetu i aktywności Polski poprzez przewodniczenie przez Polskę Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie‭ (‬OBWE‭)‬.‭ ‬Obecnie blisko‭ ‬200‭ ‬państw świata,‭ ‬zróżnicowane są ze względu na wielkość,...

plik doc

Streszczenie książki "Jakanie"

Streszczenie książki
Streszczenie książki „Jąkanie – księga pytań i odpowiedzi” autorstwa profesora Zbigniewa Tarkowskiego Katarzyna Guzik Pielęgniarstwo I rok studia stacjonarne IIo „Jąkanie – księga pytań i odpowiedzi”, to już kolejna z książek autorstwa Zbigniewa Tarkowskiego w której autor szczegółowo przedstawia problem jakim są trudności w poprawnym wypowiadaniu się. Książka składa się z czterech rozdziałów. Aby przyswojenie treści było łatwiejsze, d...

plik doc

dziady cz 3 streszczenie i analiza

krótkie streszczenie dziadów 3 części oraz analiza bohaterów
„Dziady cz. III” Adam Mickiewicz Streszczenie: Gustaw zamknięty jest w samotnej celi w więzieniu w Wilnie . Zdaje sobie sprawę że już niebawem wychodzi z więzienia. Jednak przy tym wszystkim wie, że tak naprawdę, gdy wyjdzie na wolność, to nic nie zmieni się w jego życiu. Bycie i życie w zaborze rosyjskim jest tak jak więzienie.       Przeszedł pełną metamorfozę i zmienia imię na Konrad. Na dzień przed bo...

plik docx

teoria wychowania

Definicje wychowania wg Stefana Kunowskiego,Podejścia do wychowania, Wychowanie wg koncepcji psychologicznych i pedagogicznych w ujęciu Mieczysława Łobockiego, Podstawowe kategorie teologiczne, Źródła celów wychowania, Funkcje celów, ideałów i wzorców...

Teoria wychowania

plik docx

opracowanie na pedagogike z A. Janowski

przyda się na kolos z pedagogiki

A. Janowskiego z książki Pedagogika praktyczna

WYCHOWANIE rozumie się przez nie świadomie organizowaną działalność społeczną. Opartą na stosunku wychowawczym miedzy wychowankiem a wychowawcą której celem jest wywołanie zamierzonych  zmian...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,