plik doc

historia wychowania- streszczenie


HISTORIA WYCHOWANIA ANTYK ? poglądy pedagogiczne Platona, Arystotelesa Kwinteriana. Grecja / Police/ była państwem składających się z Panstw-Miast gdzie wartością był wolny człowiek, który gardził pracą. Pracę wykonywali tylko niewolnicy, którzy byli zdobywani poprzez wojny między Panstwami-miastami, ich podbijanie oraz poprzez kupowanie niewolników. 1900pne do Grecji przybyli Achajowie na wyspy Greckie, którzy stworzyli KULTURE MYCEŃSKĄ, która się rozpowszechniła. 1700pne rozwój kul...

plik doc

historia wychowania - wykłady


Wykłady z historii myśli pedagogicznej WYKŁAD 1 GRECJA (PIERWSZA POTĘGA ? ZALĄŻEK CYWILIZACJI) GRECJA ? wychowywanie, przekazywanie kultury z pokolenia na pokolenie. Urabianie, kształcenie człowieka wg wzoru. Okresy w dziejach Grecji: I. OKRES KRETEŃSKO ? MEKEŃSKI (Minońsko-Mekeński) ok. XIII w p.n.e. II. OKRES HOMERYCKI XII ? VIII w p.n.e. III. OKRES ARCHAICZNY (do okresu wojen Perskich) VIII ? VI w p.n.e. IV. OKRES KLASYCZNY (do upadku Gr...

plik doc

historia wychowania w pigulce


1. Scharakteryzuj wychowanie u ludzi pierwotnych równość: razem i jednakowo chowa się wszystkie dzieci, dzieci wychowuje rodzina, otoczenia. właściwym panem rodziny jest chłopiec a ojciec jest tylko jego zastępcą. 2. Charakterystyczne cechy wychowania w państwach starożytnego wschodu IZRAEL -szkoły elitarne w których uczono czytania pisania historii prawa żydowskiego muzyki i poezji sakralnej. -W i nauczanie oparte było na dekalogu, biblii -Budowano synagogi ? były to szkoły na p...

plik doc

Historia wychowania 1

;)
1.Ideały wychowawcze w Grecji. Różnice między Atenami i Spartą. IDEAŁY WYCHOWAWCZE GREKÓW:?Ideał rycerza herosa jako atrakcyjny wzór wychowawczy. Był to potomek rodziny arystokratycznej, ambitny indywidualista o cechach przywódcy, poczuciu godności własnej i honoru, szanujący tradycję i obyczaj, wrażliwy na piękno, ciekawy świata, żądny sławy, mężny i odważny, ale roztropny, urodziwy i sprawny fizycznie, kochający życie i jego uroki, rodzinę i ziemię ojczystą, delikatny wobec kobiet...

plik doc

historia wychowania- pytania i odpowiedzi do egzaminu


1.Ideały wychowawcze w Grecji. Różnice między Atenami i Spartą. IDEAŁY WYCHOWAWCZE GREKÓW:?Ideał rycerza herosa jako atrakcyjny wzór wychowawczy. Był to potomek rodziny arystokratycznej, ambitny indywidualista o cechach przywódcy, poczuciu godności własnej i honoru, szanujący tradycję i obyczaj, wrażliwy na piękno, ciekawy świata, żądny sławy, mężny i odważny, ale roztropny, urodziwy i sprawny fizycznie, kochający życie i jego uroki, rodzinę i ziemię ojczystą, delikatny wobec kobiet,...

Ostatnie wyszukiwania