plik odt

"Historia ustroju Polski" M. Kallas

Omówienie podręcznika akademickiego (4,5)
Podręcznik akademicki noszący tytuł Historia ustroju Polski jest kolejnym dziełem historycznym Mariana Kallasa. Człowiek ten urodził się 3 grudnia 1938 roku w Kościerzynie. Jest profesorem zwyczajnym Katedry Historii Ustroju i Prawa w Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kierownikiem Katedry Historii Ustroju i Prawa w Polsce...

plik pdf

historia administracji

wyklady
Willy Presents... Historia administracji - zagadnienia egzaminacyjne Gliwice © Copyright by willy-1977@wp.pl Historia administracji – zagadnienia egzaminacyjne ________________________________________________________________________________________________ Pomoce do egzaminu z Historii Administracji Dr A. Drogoń 1) Wykaz podręczników: a) Michał Sczaniecki: Powszechna historia państwa i prawa, PWN, Warszawa 1994, b) Juliusz Bardach, Bogusław Leśniodorski, Michał Pietrzak: Hi...

plik doc

Historia Społeczna i Polityczna Europy - notatki

notatki z wykładów
1. Monarchia patrymonialna. Feudalizm w znaczeniu politycznym (system lenny) i społecznym Termin „monarchia” wywodzi się z greki (monos – jedyny, archio – władztwo) i oznacza formę ustroju, w której władzę (dożywotnio i samodzielnie – ewentualnie wraz z innymi instytucjami państwa) sprawuje jednostka. Jest to najstarsza spośród historycznie znanych i najpowszechniejsza forma ustroju. Drugi człon – „patrymonialna”, wywodzi się z łaciny (patrimonium) i oznacza ojcowiznę,...

plik doc

Patologia

pytania i odp z patologi pielengniarstwo
1.Pojęcia: patologia, patomorfologia, patogeneza, patofizjologia i etiologia. Patologia: nauka o istocie choroby. Patomorfologia: opisuje zmiany morfologiczne w chorym organizmie, (anatomia patologiczna - makroskopowe a histopatologia – mikroskopowe) Patogeneza: wyjaśnia mechanizmy zaburzeń pojawiających się w chorobie. Patofizjologia: wyjaśnia zmiany czynnościowe chorego ustroju. Etiologia: dział patologii zajmujący się przyczynami chorób....

plik doc

Historia wychowania sem 1

HISTORIA WYCHOWANIA I MYŚLI PEDAGOGICZNEJ – wszystko w jednym 17CZE 1. Zakres i zadania historii wychowania - bada i przedstawia: + dziejowy rozwój wychowania i pedagogiki + dzieje praktyki pedagogicznej + dzieje myśli pedagogicznej - szeroko pojmowana historia wychowania - jest nauką erudycyjną + nauka o metodach, formach, treściach oraz organizacji wychowania w ustrojach i systemach oświatowych + nauka o genezie i historycznym rozwoju myśli pedagogicznej - przedmiot badań: +...

plik doc

ściaga z patologii

- Homeostaza to przede wszystkim utrzymanie składu elektrolitowego, objętości, ciśnienia osmotycznego płynów organizmu, i temp. wewnątrz ustroju człowieka na stałym poziomie warunkującym prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Regulacja podwzgórzowa jest systemem połączeń sieciowych, zaburzenie jednego parametru wywołuje reakcję wielu ośrodków, np. wzrost temperatury uruchamia ośrodek utraty ciepła, ośrodek sytości i ośrodek pragnienia, hamuje oś. głodu. W przypadku innych zaburzeń system działa...

plik doc

historia wychowania

pedagogika
2. Komisja Edukacji Narodowej - KEN W 18 wieku byl coraz silniejszy obóz postepowy w Polsce, który zmierzal do gruntownej reformy ustaw (ustroju RP). Zmierzal do przeciwdzialania anarchii magnackiej, zniesienia "liberum veto", odnowy roli sejmu. Dazono do zerwania z wychowaniem koscielnym, zakonnym na rzecz wychowania panstwowego. Akademia Jagiellonska zachowywala sie opornie wobec reformacji, trwala na pozycjach katolickich, stronili od niej wszyscy innowiercy. Pod w...

plik doc

Motywy literackie - totalitaryzm

motywy literackie
TOTALITARYZM XX lecie przyniosło wydarzenia, które okazały się być jednymi z najbardziej tragicznych w dziejach ludzkości. Szukając przyczyn tego wielkiego dramatu., jakim były cierpienia milionów ludzi podczas dwóch wojen światowych (obozy koncentracyjne, planowe eksterminacje ludności za wielką skalę, miliony ofiar zbrodni komunizmu i faszyzmu), natrafiamy na pojecie ? zagadnienie totalitaryzmu. Wtdaje się że to wlaśnie totalitaryzm, generujacy zbrodnicze postępowanie...

plik doc

Wizja społeczeństwa idealnego

referat z filozofii
PLATON Filozof grecki (427-377r.p.n.e.), żyjący w czasach rozkwitu Aten w atmosferze najwyższej kultury starożytnej. Pochodził ze znakomitego arystokratycznego rodu. Na czele jego filozofii stało pojęcie idei, duszy i dobra. Żył w czasach demokracji ateńskiej. Zwrócił uwagę na coraz bardziej pogłębiające się nierówności społeczne. Był bardzo krytyczny wobec ateńskiego ustroju, dlatego też pragnął stworzyć wzorzec idealnego państwa, opartego na sprawiedliwości oraz porz...

plik doc

Żywienie czlowieka a konstytucja

żywienie człowieka a konstytucja
Żywienie człowieka a konstytucja Zmienność jest zasadniczą właściwością budowy ustroju. Nie ma dwóch identycznych osób, przy czym różnice osobnicze nie ograniczają się wyłącznie do budowy fizycznej. Podobne różnice zachodzą w budowie psychicznej człowieka, w jego charakterze i temperamencie, w sposobie reakcji na różne bodźce. Poszczególne jednostki reagują różnie na te same wpływy środowiska. Pod wpływem tych samych szkodliwych czynników niektóre os...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,