plik doc

historia badań

historia badań
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo pomostowe Aneta Zadrąg, nr albumu 7751 HISTORIA BADAŃ NAUKOWYCH W PIELĘGNIARSTWIE HISTORIA BADAŃ NAUKOWYCH W PIELĘGNIARSTWIE Działalność – zespół czynności...

plik rtf

historia pielęgniarstwa

historia pielęgniarstwa
Historia pielęgniarstwa Warunki rozwoju pielęgniarstwa Rozwój pielęgniarstwa był uwarunkowany od rozwoju filozoficznych idei takich jak: ascetyzm, romantyzm,‭ pragmatyzm,‭ humanizm.‭ Ascetyzm‭ Ascetyzm jako poświecenie swojego całego życia Bogu i bliźnim.‭ W takim rozumieniu pielęgniarstwo jest powołaniem do spełnienia woli Boga.‭ Pielęgniarka(pielęgniarz‭) ‬poświęcają swoje życie,‭ ‬siebie i swoje serca aby pomóc chorym,‭ ‬którzy najbardziej tej pom...

plik docx

historia pielęgniarstwa

opis historii pielęgniarstwa od starożytności po przez romantyzm itd.

Historia pielęgniarstwa

Warunki rozwoju pielęgniarstwa

Rozwój pielęgniarstwa był uwarunkowany od rozwoju filozoficznych idei takich jak:

ascetyzm,

romantyzm,

pragmatyzm,

humanizm.

Ascetyzm

Ascetyzm jako poświecenie swojego całego życia Bogu i bliźnim.

W takim rozumieniu pielęgniarstwo j...

plik doc

Zagadnienia do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa


Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo. 1. Podstawowe pojęcia związane z zawodem: pielęgnowanie (pomoc, rodzaje pomocy, profilaktyka, fazy profilaktyki) pielęgniarka (rola zawodowa, funkcje zawodowe, paradygmat) odbiorca usług, pielęgniarstwo (zawód, profesja) 2. Holizm w pielęgniarstwie. Zasady pielęgnowania holistycznego. 3. Historia zawodu. Pielęgnowanie w okresie przednowoczesnym. 4. Okres n...

plik doc

holizm

holizm w pielęgniarstwie
Holizm w pielęgniarstwie Monika Staszewska Pielęgniarstwo jest zarówno sztuka i nauką, sięgającą po wiedzę i techniki wywodzące się z humanistyki, a także nauk fizycznych, społecznych, medycznych i biologicznych. Jest to zawód o charakterze opiekuńczym, którego działalność praktyczna oparta jest na wiedzy weryfikowanej praktyką i teorią; działalność praktyczna realizowana jest na rzecz osób, rodzin, określona jako dyscyplina naukowa....

plik doc

Historia Pielęgniarstwa

Od zarania ludzkości opieka była przejawem solidarności społecznej w utrzymaniu dobrostanu osobowego jednostek i społeczeństw, jak również odpowiedzią na zagrożenia zdrowotne w poszczególnych etapach życia. Człowiek opiekował się swoim potomstwem, pomagał tym wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebowali. Na początek proste zadania opiekuńczo pielęgnacyjne wykonywano z pobudek miłości, miłosierdzia, ze względu na patriotycznych, społecznych i innych. Rozwój pielęgniarstwa na ziemiach polskich prz...

plik doc

teorie pielęgniarstwa

teorie piel
WYKŁAD Z DN. 20.02.2009 TEORIE PIELĘGNIARSTWA-usystematyzowane uogólnienia wyjaśniające pewne zjawiska, fakty, procesy istotne dla pielęgniarstwa niezbędne do oparcia praktyki pielęgniarstwa na zweryfikowanie wiedzy. Środowisko: F. Nightingale Potrzeba: -V. Henderson -D. Orem -N. Rober Systemy: -M. Rogers -I. King -B. Neuman -C. Roy Współdziałanie: -W. Peplau -J. Riehl-Sisca Rozwój człowieka: -J. Watson -M. Leininger Pojęcia centralne to: osoba...

plik doc

konspekt dydaktyka

Dydaktyka konspekt pielegnuarstwo
Konspekt do przedmiotu: podstawy pielęgniarstwa Forma zajęć: ćwiczenia Nazwa uczelni: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: Pielęgniarstwo SUM niestacjonarne Rok studiów i semestr: Rok I, semestr zimowy Miejsce zajęć: Pracownia umiejętności pielęgniarskich Przedmiot: Podstawy pielęgniarstwa Czas zajęć: 135 min. Nazwisko i mię prowadzących: stu...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,