plik doc

Scenariusz zajęć o uzależnieniach

Scenariusz zajęć o uzależnieniach
Scenariusz zajęć o uzależnieniach Miejsce: klasa lekcyjna, I klasa liceum Czas: 45 minut Ilość osób: 25 Temat:„ Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą” I. Literatura: Lidia Cierpiałkowska, Psychopatologia, Scholar 2007 Problemy Alkoholizmu, nr.12, 1996       S. Kozak, Patologia wśród dzieci i młodzieży, Delfin2007 Edukacja i dialog, nr3/2001 II. Punkt wyjścia: Rozmowa z młodzieżą na temat uzależnień oraz skutkach zdrowotnyc...

plik doc

elity polityczne

politologia
                        ELITY POLITYCZNE Pojęcie i sposoby definiowania kategorii "elita" Elita polityczna Teorie elit Typy elit Elityzm Pojęcie "elity" i elity politycznej Termin "elita" wywodzi się z łaciny – "eligo, eligare" – wybierać, a także z języka francuskiego – "elite, elire" – wybór, wybrańcy. W ujęciu leksykalnym – elita to grupa ludzi przodujących pod względem prestiżu, kwalifikacji albo władzy...

plik pdf

Wielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku

Test sprawdzający wiedzę ucznia
„WIELKIE ZMIANY CYWILIZACYJNE XIX WIEKU” KLASA VI imię i nazwisko....................................................... 1. Wymień państwa, które w XVIII wieku dokonały rozbiorów Polski : ............................................., ................................................., .............................................. 0-3 pkt 2. Wpisz do tabeli pod jakimi zaborami znajdowały się : Wielkopolska, Śląsk, Galicja, Kraków, Warszawa, Łódź, Lwów, Gdańs...

plik doc

? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą?

? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą? - scenariusz zajęc nt alkoholizmu (gimnazjum)
Scenariusz zajęć o uzależnieniach Miejsce: klasa lekcyjna, gimnazjum Czas: 45 minut Ilość osób: 25 Temat:? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą? I. Literatura: Lidia Cierpiałkowska, Psychopatologia, Scholar 2007 Problemy Alkoholizmu, nr.12, 1996 S. Kozak, Patologia wśród dzieci i młodzieży, Delfin2007 Edukacja i dialog, nr3/2001 II. Punkt wyjścia: Rozmowa z mł...

plik doc

Ściąga z uprawy zbóż,

Ściąga z uprawy zbóż na bazie notatek z wykładów prof. A. Sz. z UR w Krakowie.
Siedlisko Roślin - zespól naturalnych i sztucznych czynników zewnętrznych, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na rośliny. Biotop - czynniki atmosferyczne, hydrosferyczne i litosferyczne. Biocenoza - czynniki pochodzące od roślin i zwierząt, czynniki atmosferyczne(wpływ człowieka). Gleby kwaśne(pH mniej niż 0,7), gleby zasadowe (więcej niż 0,7). Typy gleb: I. Gleby Litogeniczne: A. Gleby...

plik doc

pierwsza pomoc

Konspekt zajęc z pierwszej pomocy
Temat: Udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej w sytuacjach zagrożenia życia. Czas trwania zajęć: 45 min. Adresat: Uczniowie szkoły podstawowej - klasa VI Miejsce zajęć: sala gimnastyczna Cel ogólny lekcji:       Zapoznanie uczniów z definicją pierwszej pomocy przedmedycznej i zasadami jej udzielania w sytuacjach ratujących życie osób poszkodowanych (rannych i nieprzytomnych) w wypadkach. Cele szczegółowe lekcji:     &n...

plik doc

MAKROSTRUKTURY SPOŁECZNE

ściągawka z opracowanymi zagadnieniami
MAK KLASA SPOŁECZNA- Zbiorowości ludzkie mogą być stratyfikowane (dzielone na zbiory albo grupy ludzi) którzy znajdują się względem siebie niżej albo wyżej w przyjętej i uznanej hierarchii. Pojęcia pozwalające stratyfikować: a) KLASA ? do XIX wieku traktowana jest jako ekwiwalent ruchu społeczn. Wg Marksa i Webera podział na klasy zdeterminowany jest ekonomicz. Klasy wg Marksa to zbiory ludzi, z których jedni posiadają środki produkcji, inni nie, jed...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,