plik doc

Historia Filozofii

pytania i odpowiedzi na egzamin z historii filozofii
1.Co to jest filozofia? Wymień działy filozofii i sformułuj pytania do każdego działu. Filozofia, z greki philosophia, to umiłowanie mądrości (gr. Phileo ? kochać, sophia ? mądrość). Rozwinęła się gdy istotom ludzkim przestało wystarczać magiczne rozumienie świata, była więc swego rodzaju ucieczką z mitologii. Zakres filozofii aż do XVII obejmował bardzo wiele dziś odrębnych odeń nauk. Działy filozofii to: Ontologia (gr. onto ? byt...

plik doc

Historia Filozofii 2

pytania i odpowiedzi z historii filozofii
1.Dlaczego Mikołaj Kuzańczyk z jednej strony był uważany za kontynuatora myśli średniowiecznej a z drugiej strony za prekursora renesansu ? Uważany jest za kontynuatora ponieważ uprawiał on scholastyke.Z drugiej strony głosił siłę rozumu, która jest charakterystyczna dla człowieka. 2.Na czym polegała empiryczna metoda nauki u Franciszka Bacona ? Empiryczna metoda nauki polegała na indukcji, czyli od szczegółu do ogółu. Jest to druga droga...

plik doc

Historia filozofii

historia filozofii
HISTORIA FILOZOFII ĆWICZENIA 18.1O.2008R. Literatura: Słownik myśli filozoficznej PARK, bielsko Biała, 2004 Filozofia dla każdego - Matthias Vought Filozofia ? jest to zagłębienie się w problematykę wiedzy w oparciu o wiedzę z przeszłości, sens istnienia. Filozofować znaczy ? zadawać pytania i szukać odpowiedzi Filozofia ? określenie to pochodzi (prawdopodobnie) od matematyka i filozofa Pitagorasa żyjącego w VI wieku p.n.e. Pierwotnie miało sens dosł...

plik doc

historia filozofii

podstawowe pojęcia
1. Filozofia-umiłowanie mądrości -filia-mądrość -sofos-mędrzec fija-miłość Filiosofos- miłośnik mądrości 2. źródła filozoficzne: -zdziwienie, zdumienie -redukcja instynktów -zastanawianie się nad śmiercią -pytanie o sens życia -wątpienie -doświadczanie zła i cierpienia 3.Podział filozofii -etyka (nauka o moralności, o dobru i złu moralnym) posługując się samym rozumem -logika (nauka o poprawnym rozumowaniu) -metafizyka (nauka o bycie jako bycie, jego wewnęt...

plik doc

test - historia filozofii

test , w którym możliwe jest kilka odpowiedzi prawidłowych
1. Filozofami arche i physis byli: Sokrates Anaksymenes Zenon z Elei Tales Anaksymander Platon 2. Sofiści: twierdzili, że cnota jest pewnego typu umiejętnością; utożsamiali cnotę z biegłością w retoryce; twierdzili, że cnota jest wiedzą; twierdzili, że każde dwa wzajemnie sprzeczne sądy można uczynić równosilnymi; twierdzili, że istnieje byt, a nie-byt nie istnieje; twierdzili, że wszelaka zmiana jest...

plik pdf

Historia Filozofii W. Tatarkiewicz Tom I

Książka w formacie PDF
Historia filozofii Tom I Filozofia starożytna i średniowieczna Władysław Tatarkiewicz 1 SPIS RZECZY Przedmowa do szóstego wydania Przedmowa do ósmego wydania Posłowie do pierwszego wydania Filozofia i jej działy Filozofia europejska i jej okresy CZĘŚĆ PIERWSZA: FILOZOFIA STAROŻYTNA Poprzednicy filozofów PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ Tales i początek filozofii Jońscy filozofowie przyrody (Anaksymander i Anaksymenes) Heraklit Parmenides i szkoła elejska P...

plik pdf

Historia Filozofii W. Tatarkiewicz Tom II

Książka w formacie pdf
Historia filozofii Tom II Filozofia nowożytna do 1830 roku Władysław Tatarkiewicz 1 SPIS RZECZY FILOZOFIA NOWOŻYTNA PIERWSZY OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ Humaniści Humaniści-filologowie i odnowienie filozofii starożytnej; Montaigne i humaniści psychologowie; Franciszek Salezy i teologowie-humaniści Bruno i renesansowa filozofia przyrody Paracelsus; Telesio; Campanella Franciszek Bacon Naturalny system kultury Herbert of Cherbury; Hugo de Groot Suarez i mode...

plik pdf

Filozofia - Historia Filozofii tom I Tatarkiewicz

Tom I Historia Filozofii
Historia filozofii Tom I Filozofia starożytna i średniowieczna Władysław Tatarkiewicz 1 SPIS RZECZY Przedmowa do szóstego wydania Przedmowa do ósmego wydania Posłowie do pierwszego wydania Filozofia i jej działy Filozofia europejska i jej okresy CZĘŚĆ PIERWSZA: FILOZOFIA STAROŻYTNA Poprzednicy filozofów PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ Tales i początek filozofii Jońscy filozofowie przyrody (Anaksymander i Anaksymenes) Heraklit Parmenides i szkoła elejska...

Ostatnie wyszukiwania