plik doc

Historia administracji i prawa polskiego

to są notatki z przedmiotu Historia administracji i prawa polskiego od dr. kulki, choć on lubi dawać na egzaminie pytania spoza przerobionego materiału :/ mam nadzieje, ze sie komus przydadza.
HISTORIA ADMINISTRACJI I PRAWA POLSKIEGO Monarchia patrymonialna ( X- XII w. ) wczesne średniowiecze Powstanie państwa polskiego. Tworzenie się wielkich plemion na czele których stał wódz ( VI- VII w. ) otaczał się radą  ( starszczyzną ). Wiec- zebranie wszystkich mężczyzn zdoln...

plik doc

Historia administracji

Materiał do nauki
Administracja Księstwa Warszawskiego: Księstwo utworzono z ziem byłego zaboru pruskiego po pokoju z Napoleonem w Tylży w 1807 r. Ustawa konstytucyjna została podpisana w Dreźnie 22 lipca 1807 r. Opracowana została w kancelarii cesarza i tylko w niewielkim stopniu uwzględniała propozycje strony polskiej. Tekst Konstytucji opublikowano w ?Moniteur? i warszawskich gazetach ? po francusku i w tłumaczeniu polskim. Po wprowadzeniu porządku konstytucyjnego ponownie opublikowan...

plik pdf

historia administracji

wyklady
Willy Presents... Historia administracji - zagadnienia egzaminacyjne Gliwice © Copyright by willy-1977@wp.pl Historia administracji – zagadnienia egzaminacyjne ________________________________________________________________________________________________ Pomoce do egzaminu z Historii Administracji Dr A. Drogoń 1) Wykaz podręczników: a) Michał Sczaniecki: Powszechna historia państwa i prawa, PWN, Warszawa 1994, b) Juliusz Bardach, Bogusław Leśniodorski, Michał Pietrzak: Hi...

plik doc

historia administracji


HISTORIA ADMINISTRACJI Autor opracowania Marcin SMAGACZ na podstawie wykładów z przedmiotu Administracja Publiczna XIX i XX w. /wykład prowadzi dr hab. Dorota Malec/ oraz książki Historia Administracji i Myśli Administracyjnej ? J. Malec D. Malec Kontakt. marthe@op.pl http://www.from.okay.pl/martini/photography.html CZĘŚĆ I FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI Administracja ce...

plik doc

Historia administracji w Polsce

Francja w dobie wielkiej rewolucji, administracja konstruckcyjna państwa prawnego, administracja II RP, administracja ziem polskich w czasie II wojny światowej, administracja w Polsce w latach 1944-1990, sądownictwo administracyjne
HISTORIA ADMINISTRACJI Autor opracowania Marcin SMAGACZ na podstawie wykładów z przedmiotu Administracja Publiczna XIX i XX w. /wykład prowadzi dr hab. Dorota Malec/ oraz książki Historia Administracji i Myśli Administracyjnej – J. Malec D. Malec...

plik doc

historia administracji

Historia administracji
Administracja w Polce w latach 1764-1795. 1764r – cezura(data graniczna), odbył się Sejm Konwokacyjny, na którym ustalono kandydaturę i elekcję władcy, skończyła się era saska z dynastią Wetynów na ziemiach polskich. Prawa kardynalne: wolna elekcja, „liberum veto”, tolerancja religijna, prawo wypowiadania królowi posłuszeństwa ustalone za sprawą Rosji w 1767r. Stanisław Antoni Poniatowski – później Stanisław August, związał się z Katarzyną II, mecenas i znawca k...

plik doc

Historia administracji – Tradycja funkcjonowania instytucji Senatu w

Historia administracji – Tradycja funkcjonowania instytucji Senatu w Polsce
Historia administracji – Tradycja funkcjonowania instytucji Senatu w Polsce Plan:       Wstęp       Rada Panów - wiek XIV-XV       Senat Obojga Narodów       Ograniczenie roli Senatu w Konstytucji 3 maja       Instytucja Senatu podczas zaborów       Senat II RP       Odrodzenie instytucji Senatu...

plik doc

Historia administracji – Tradycja funkcjonowania instytucji Senatu w

Historia administracji – Tradycja funkcjonowania instytucji Senatu w Polsce
Historia administracji – Tradycja funkcjonowania instytucji Senatu w Polsce Plan:       Wstęp       Rada Panów - wiek XIV-XV       Senat Obojga Narodów       Ograniczenie roli Senatu w Konstytucji 3 maja       Instytucja Senatu podczas zaborów       Senat II RP       Odrodzenie instytucji Senatu...

Ostatnie wyszukiwania